Rusza druga edycja projektu „Godna praca to bezpieczna praca”

Rozmowa z Jagną Łobodzińską, kierownikiem Działu Programów Europejskich Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

– W  marcu rozpoczyna się nowy projekt finansowany z Funduszy Norweskich, dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy w naszym związku jest zapotrzebowanie na tego rodzaju tematykę?

– Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. Lekceważący stosunek do przepisów BHP może mieć poważne konsekwencje. Utrata życia, zdrowia, niezdolność do pracy, problemy finansowe czy osobiste to najważniejsze z nich. Moim zdaniem zawsze warto poruszać kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy, zwiększać świadomość zarówno pracowników i pracodawców, że wysokie standardy BHP w miejscu pracy przekładają się na zwiększone zyski. Pracownik musi wiedzieć jakie prawa mu przysługują ale również jakie grożą konsekwencje za nieprzestrzeganie obowiązujących w danym zakładzie przepisów behapowskich. Musi również mieć świadomość, że poprzez pobłażliwe traktowanie przepisów stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie ale i dla współpracowników. Z kolei pracodawca niewywiązujący się ze swoich obowiązków, sprowadza zagrożenie na swoich pracowników, osoby, za które jest odpowiedzialny. Poprzez działania projektowe chcemy zwiększać świadomość i przyczynić się do większego przestrzegania przepisów BHP a co za tym idzie, do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy.

– Obecny projektu jest kontynuacją projektu, który zakończył się w grudniu ubiegłego roku? Jak w tak krótkim czasie udało się rozliczyć poprzedni projekt, a do tego zdobyć finansowanie na nowy, tym bardziej, że cała dokumentacja odbywa się w języku angielskim?

– W Dziale Programów Europejskich jesteśmy we dwie, ja i Joanna Szarkowska. Pracujemy razem już od kilkunastu lat i stanowimy zgrany, sprawny zespół. Dzięki doświadczeniu i wiedzy, a także współpracy z innymi Działami Regionu Gdańskiego, jesteśmy w stanie realizować bieżące zadania ale i ubiegać się o finansowanie na nowe pomysły.

– Do kogo skierowany jest projekt?

– Projekt kierujemy, przede wszystkim, do społecznych inspektorów pracy i kandydatów na to stanowisko. Poprzez oferowane szkolenia z zakresu prawa pracy, BHP i społecznej inspekcji pracy, obecnie rozszerzone o zagrożenia psychospołeczne i stres w miejscu pracy, chcemy zwiększyć wpływ czynnika społecznego na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku pracy.

–  Wiem, że przy okazji poprzedniego projektu, powstała baza danych społecznych inspektorów pracy, wywodzących się z NSZZ „Solidarność” i nie tylko, czy oni będą też zaproszeni do udziału w tej edycji projektu?

– Rzeczywiście przy okazji poprzedniej edycji projektu udało nam się stworzyć bazę społecznych inspektorów pracy funkcjonujących w zakładach pracy w naszym regionie. Problemem jest jednak brak informacji o zmianach na tych stanowiskach. Będziemy zatem wdzięczni, jeśli w przypadku takiej zmiany, byłaby nam ona zgłaszana. Łatwiej by nam wówczas było kierować ofertę szkoleń, spotkań bądź przydatne materiały konkretnie do osób zainteresowanych daną kwestią. Oczywiście posiadamy listę uczestników szkoleń poprzedniej edycji i skierujemy do tych osób propozycję udziału w kolejnych szkoleniach.

– Jakie główne działania są przewidziane w nowym projekcie?

– W ramach drugiej edycji projektu „Godna praca to bezpieczna praca” będziemy kontynuować działania upowszechniające, by dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony https://solidarnosc.gda.pl/bezpiecznapraca/ i śledzenia mediów społecznościowych. Poza tym planujemy kontynuację audycji radiowych oraz artykuły tematyczne w lokalnej prasie. Jesienią odbędzie się konferencja organizowana we współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy w Gdańsku.

W naszej ofercie znajdą się trzydniowe szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy z zakresu prawa pracy, BHP i społecznej inspekcji pracy prowadzone przez doświadczonych Inspektorów z Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku a także pojawi się nowe, jednodniowe szkolenie poświęcone tematyce zagrożeń psychospołecznych i stresowi w miejscu pracy.

– Gdzie chętni do udziału w projekcie mogą się zgłaszać?

Chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego (58 308 43 37 lub 43 29) bądź mailowego na adres j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl lub j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl . Wkrótce na stronie projektu będą dostępne szczegóły oferty projektowej oraz propozycje terminów szkoleń. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do kontaktu, miejsca na szkolenia projektowe są ograniczone, a muszę przyznać, iż cieszyły się dużym zainteresowanie w pierwszej edycji projektu.

Rozmawiała: Małgorzata Kuźma

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej