Rusza 20. edycja Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”

Rozpoczyna się nabór wniosków na stypendia przyznawane w ramach Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. 29 czerwca zebrała się kapituła funduszu, która dokonała zmian w Regulaminie Funduszu Stypendialnego i formularzu wniosku. Dlatego przed wypełnieniem wniosku konieczne jest zaznajomienie się ze zmianami i pobranie aktualnej wersji wniosku. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie internetowej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy: www.pomorskafundacja.org.pl
Apelujemy również o wpłaty na konto Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Do tej pory, w dziewiętnastu edycjach, przyznaliśmy 712 stypendiów dla zdolnej młodzieży z rodzin niezamożnych..
Wpłaty można dokonywać na konto Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, która posiada status organizacji pożytku publicznego: 41 7065 0002 0652 4155 2804 0001 z dopiskiem „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca. Więcej informacji można uzyskać: Wały Piastowskie 24, pok. 119, tel.: 58 308 44 22, e-mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl

Komunikat Kapituły Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” przed XX edycją w 2022 roku

Kapituła Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (w jej skład wchodzą: Wojciech Książek – przewodniczący, Stefan Gawroński, Anna Kocik, Renata Tkaczyk), w związku z jego XX edycją w 2022 r., postanowiła:

  1. Dokonać zmian, przede wszystkim redakcyjnych, w Regulaminie Funduszu Stypendialnego i Wniosku.
  1. Utrzymać w Regulaminie wymóg załączenia do wniosku o stypendium tekstu na temat NSZZ „Solidarność”. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Treść rodz. III, pkt 2e, brzmi następująco: warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego jest również wypowiedź na temat: „Moje spotkanie z NSZZ Solidarność”. Forma dowolna, np. wywiad z byłym lub obecnym członkiem Związku. Maksymalnie dwie strony A4 załączone do wniosku i także przesłane na mail wraz ze zdjęciem: oswiata@solidarnosc.gda.pl Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
  1. Utrzymać możliwość przyznania stypendium do maksimum dwóch razy, poza wyjątkowymi, potwierdzonymi osiągnięciami ponadregionalnymi.
  1. Utrzymaćzapis dotyczący wręczania stypendiów. Treść Roz. III, pkt 6 brzmi: Warunkiem otrzymania decyzji o przyznanym stypendium jest udział ucznia w uroczystej gali, w dniu 31 sierpnia.  
  1. Przypomnieć, że rozpatrywane będą jedynie wnioski wypełnione na druku z 2022 roku. Treść rozdziału. III, pkt 1 brzmi następująco: „Wniosek jest należycie wypełniony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu”.

Uwaga: Wyżej wymienione dokumenty znajdują się na stronie internetowej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy: www.pomorskafundacja.org.pl  Regionu Gdańskiego NSZZ „S”: www.solidarnosc.gda.pl oraz Sekcji Oświaty: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata 

Gdańsk, 29. 06. 2022 r.

W imieniu Kapituły:

Wojciech Książek
przewodniczący Kapituły

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej