Rozpoczął się program „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję”

To sposób na wspieranie osób powracających do kraju z emigracji. – Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 reemigrantów, poprzez umożliwienie im zdobycia lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych tak, aby były one dopasowane do aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy – informuje Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Gdańsku.

Projekt jest stworzony z myślą o tych osobach, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy wróciły z zagranicy (albo planują powrót), skończyły 30 lat, są (albo zostaną) mieszkańcami województwa pomorskiego i przebywały za granicą przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy w jednym lub łącznie w kilku  wymienionych państwach: Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania i jednocześnie należą do jednej z poniższych grup docelowych:
▪ osoby pozostające bez pracy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach;
▪ osoby pozostające bez pracy nienależące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej, tj. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (maksymalnie 20% wszystkich uczestników).

Jak się zgłosić do projektu?

  1. Sprawdź, czy spełniasz kryteria i czy możesz wziąć udział w projekcie, w tym celu wypełnij ankietę.
  2. Pobierz formularz zgłoszeniowy – wydrukuj go i wypełnij. Ankieta i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie projektu www.wup.gdansk.pl/powroty
  3. Dostarcz formularz do Biura Projektu – możesz przesłać go pocztą albo dostarczyć osobiście do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk.
  4. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu (+48) 58 32 64 853, (+48) 58 32 64 864 lub (+48) 58 32 64 866 lub wyślij wiadomość na adres e-mail: powroty@wup.gdansk.pl
  5. Po pozytywnym zaopiniowaniu formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy na spotkanie rekrutacyjne.

(mat. PORP) 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej