Rosną raty kredytów hipotecznych. Rząd rzuci niektórym zadłużonym koło ratunkowe

Polska jest jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, który ma zdecydowaną większość kredytów opartych o zmienną stopę procentową (stawka WIBOR jest używana w ponad 80 proc. umów). Przy rosnącej inflacji – rosną raty kredytów. Rząd tym, którzy kupili mieszkanie na kredyt w złotówkach od 1 sierpnia br. umożliwi skorzystanie z wakacji kredytowych obejmujących kapitał i odsetki. Ze wsparcia nie skorzystają tzw. frankowicze, których kredyty były denominowane na franki szwajcarskie.

Od 1 sierpnia br. prawo do wakacji kredytowych daje ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (ustawa pomocowa). Aktualnie pracuje nad nią Senat. 

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy spłat rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić to opłaty ubezpieczeniowe.

W obecnej wersji ustawa pomocowa przewiduje wakacje kredytowe w 2022 i w 2023 r. Będzie można z nich korzystać od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. w wymiarze dwóch miesięcy, od 1 października do 31 grudnia 2022 r. w wymiarze dwóch miesięcy, w 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale. Oznacza to, że np. korzystając z maksymalnego wymiaru wakacji kredytowych z 5 rat kredytu, które zostają do zapłaty od sierpnia do końca 2022 roku, zadłużeni w bankach będą mogli zapłaci 1 ratę.

Wakacje kredytowe nie będą powiększały salda zadłużenia, a spowodują wydłużenie okresu kredytowania. Korzystając z 5 miesięcy wakacji kredytowych, trwanie umowy kredytu zostanie przedłużony również o 5 miesięcy. W okresie zawieszenia rat kredytobiorca będzie musiał płacić ubezpieczenia powiązane z umową kredytu, np. ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie nieruchomości. Z wakacji kredytowych skorzystają posiadający kredyty hipoteczne w złotych polskich oparte o stawkę WIBOR albo kredyty o stałym oprocentowaniu, ale już nie z walutą obcą. Adresowane są do konsumentów, którzy kredyt przeznaczyły na zakup mieszkania lub domu mającego zaspokajać ich potrzeby mieszkaniowe.
Z wakacji kredytowych kredytobiorca będzie mógł skorzystać tylko dla jednego kredytu, czyli np., ma dwa kredyty, jeden  na zakup domu a drugi mieszkania,  z wakacji będzie mógł skorzystać tylko dla jednego z tych dwóch kredytów.

Często bywałby bowiem sytuacje, w których klienci składali wnioski, które przez długi czas pozostawały bez odpowiedzi banku, a w czasie oczekiwania na tę decyzję następował termin zapadalności raty i kredytobiorca nie wiedział, czy ma tę ratę zapłacić czy nie.

W większości państw UE udziela się kredytów na stałą stopę oprocentowania ok. 5 proc. W 2022 r. banki zarobią około 20 mld zł więcej niż w ub.r. Zysk netto sektora bankowego w Polsce wyniósł w I kwartale 2022 r. 6,21 mld zł. To wzrost o 139 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2021 r.!  Gdy oprocentowanie lokat oscyluje wokół ułamka procenta, a oprocentowanie kredytów, dzięki cenie pieniądza (stopy procentowe) i WIBOR, szybuje ku dwucyfrowym wartościom – nie muszą robić czegokolwiek. Zysk gwarantowany!

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej