Renciści i wcześniejsi emeryci dorobią więcej

GUS podał najnowsze dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. Jest ono wyższe niż ostatnio. To oznacza, że od 1 grudnia renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli do swoich świadczeń dorobić więcej.

Emeryci i renciści, którzy postanowili sobie dorobić powinni kontrolować czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń. Limity, czyli graniczne kwoty przychodu są uzależnione od średniej płacy krajowej, której wysokość publikowana jest co trzy miesiące.

Zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia zależy od przychodów z umowy o pracę, zlecenia, agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, który jest podstawą wymiaru składek przy działalności gospodarczej.

Od 1 grudnia świadczeniobiorcy, którzy pobierają emerytury, ale nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli dorobić bez żadnych konsekwencji do 3960,20 zł czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli osiągną przychód, który przekroczy 70 proc. ale nie będzie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia czyli 7354,50 zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Wynosi ona obecnie 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 549,71 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Jeżeli dodatkowe przychody przekroczą kwotę 7354,50 zł to świadczenie zostanie zawieszone.

Nieco inaczej wyglądają potrącenia przy rentach socjalnych. Tu już przekroczenie przychodu o 3960,20 zł spowoduje zawieszenie świadczenia. Będzie tak jednak tylko do 31 grudnia 2021 r. Dzięki nowelizacji przepisów, po tej dacie zasady dla tego rodzaju rent będą takie same, jak dla rent z tytułu niezdolności do pracy. Dla części rencistów będzie to oznaczało możliwość pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) mogą co do zasady dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątek stanowią osoby, które pobierają emeryturę w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego. W tym wypadku, jakakolwiek kwota dodatkowego przychodu będzie skutkowała zawieszeniem jednego ze świadczeń. Natomiast jeżeli przychód z tytułu pracy emerytów, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1250,88 zł, przekroczył wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, bez dopłaty. Ograniczenia nie dotyczą też niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

Nowe limity będą obowiązywać do końca lutego 2022 r.

Krzysztof Cieszyński
r
egionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej