Region Gdański NSZZ „Solidarność” w 2019 roku w liczbach

Dzięki staraniom pracowników Działu Organizowania i Rozwoju w Regionie Gdańskim powstało 5 nowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”. Były także dziesiątki szkoleń i udzielono setki porad prawnych.
W minionym roku Dział Szkoleń ZRG przeprowadził ponad 70 szkoleń, w których wzięło udział ponad tysiąc osób.
W ramach Działu szkoleń związkowi trenerzy przeprowadzili dziewiętnaście szkoleń, w których wzięło udział udział 222 uczestników. Były to szkolenia dla skarbników, zakładowych komisji rewizyjnych. A także szkolenia dotyczace Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mobbingu i rozwoju Związku.
W ramach projektu „Wiem więcej – działam skutecznie”, prowadzonego przez Dział Programów Europejskich, związkowi trenerzy przeprowadzili 53 szkolenia, w których wzięło udział 998 uczestników (były to szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa związkowego, szkolenia ekonomiczne i negocjacyjne).
Dział Programów Europejskich prowadził również projekt „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy” w którym znalazły się szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz z języka angielskiego. Przedsięwzięcie było przeznaczone dla osób pracujących, które ukończyły 18 rok życia, a przy tym mieszkają lub pracują w województwie pomorskim.
Z kolei prawnicy z Biura Prawnego Zarządu Regionu Gdańskiego w ciągu ostatniego roku udzielili około 1500 porad prawnych w sprawach indywidualnych członków Związku i ich rodzin (porady były udzielane w Gdańsku, Gdyni oraz Starogardzie Gdańskim). Udzielono również 1540 porad dotyczących organizacji związkowych.
W ciągu roku w Regionie Gdańskim wydanych zostało ponad 12 tysięcy elektronicznych legitymacji członkowskich, które uprawniają do zniżek na ubezpieczenia w PZU, placówkach Pekao SA oraz na stacjach spółki Lotos.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej