Region Gdański NSZZ „Solidarność” podejmuje współpracę z OHP. Junacy z hufca uczczą 40-lecie „S”

Region Gdański NSZZ „S” zawarł porozumienie o promocji zatrudnienia z Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku. Celem współpracy jest współdziałanie w realizacji zadań z zakresu wychowania i kształcenia młodzieży w wieku od 15 do 18 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz osób bezrobotnych przed ukończeniem 25 roku życia.

Porozumienie ma m.in. popularyzację dziedzictwa Pomorza i NSZZ „S” i wspólne przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawcze. Podpisali je Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”, Roman Kuzimski, z-ca przewodniczącego oraz Adam Matuszewski, wojewódzki Komendant OHP w Gdańsku.     

Przypomnijmy, że zdobywanie wykształcenia i zawodu na zasadzie OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach systemu oświaty. Oferta adresowana jest do osób w wieku 15-18 lat, które z różnych przyczyn chcą realizować obowiązek szkolny łącząc go z pracą zarobkową. A to oznacza, że uczestnik OHP odbywa kształcenie ogólne lub obowiązek nauki a jednocześnie odbywa przygotowanie zawodowe, aby zdobyć   zawód. Ucząc się pracuje, a za pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie.

W zależności od wieku i posiadanego wykształcenia nauka odbywa się w szkole podstawowej dla dorosłych (klasa VII i VIII), szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy (klasa VII i VIII), szkole branżowej I stopnia; szkoleniach zawodowych w formie kursów.

Pieczę nad OHP sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

W środę 23 września br. w Gdańsku Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut organizuje obchody 40-lecia powstania NSZZ „S” oraz 50-lecia Grudnia ’70. Rozpoczną się one mszą św. odprawioną w bazylice św. Brygidy w Gdańsku (23 września br., godz. 9.00). O godz. 10.45 rozpoczną się w Sali Akwen w budynku NSZZ „S” (Wały Piastowskie 24) główne uroczystości.    

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej