Realne płace w sierpniu br. zmalały

GUS ogłosił 20 września br., że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw   w sierpniu 2022 r. wyniosło brutto 6583,03 zł (około 4 816 zł na rękę).  Większość z Polaków o takich zarobkach może pomarzyć.

W sierpniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z sierpniem 2021 r. było wyższe o 2,4 proc. Wyniosło ono 6502,6 tys. etatów. W stosunku do lipca br. – zmniejszyło się o 0,1 proc.  

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem ub.r. było wyższe o 12,7 proc. (wyniosło 6583,03 zł brutto). Przy wzroście inflacji rok do roku o 16,1 proc. oznacza to, że realne pensje maleją i nie nadążają za inflacją. Względem lipca br. średnia pensja zmniejszyła się o 2,9 proc. – podał GUS.  

Dane z rynku pracy z sierpnia br. zaskoczyły na „minus”. Może to być też sygnał spowolnienia na rynku pracy. Dla przypomnienia przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2022 r. wyniosło 6777,22 zł. Inflacja w lipcu w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego wzrosła o 15,6 proc. Realne wynagrodzenie w lipcu wzrosło o 0,2 proc. dzięki premiom w górnictwie, energetyce i leśnictwie.

  – 6600 zł? Gdzie tak płacą? – pada czasem pytanie.

Dane GUS odnoszące się do wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, z podmiotów o liczbie pracujących większej niż 9. Badanie GUS nie obejmuje m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, wojska, policji, wymiaru sprawiedliwości. Medianę zarobków GUS publikuje znacznie rzadziej – co dwa lata.  

Większość pracujących Polaków nie zarabia średniej krajowej. I tak np. w oparciu o umowę o pracę, wynagrodzenie, które wynosi mniej niż płaca minimalna (3010 zł brutto w 2022 r.), otrzymuje 2,6 mln pracowników, czyli   20 proc. wszystkich zatrudnionych, czyli co piąty pracownik nie jest zatrudniony na pełen etat.

Osób pracujących (aktywnych zawodowo), jest w Polsce ok. 16,7 mln. W sektorze przedsiębiorstw pracuje ok. 6,5 mln rodaków. W 2021 r. przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom i do grudnia 2021 r. nie powróciło do wartości odnotowywanych w I kwartale 2020 r. Od stycznia 2022 r. widoczny był wzrost przeciętnego zatrudnienia względem poprzedniego miesiąca (za wyjątkiem maja i sierpnia 2022 r.). W sierpniu 2022 r. w porównaniu z lipcem 2022 r. przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o ok. 5,6 tys. etatów.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej