RDS z udziałem premiera. Piotr Duda: czekamy na konkrety

– Oczekujemy konkretnych ustaw, bo na razie „Polski Ład” to jedynie ogólne zapowiedzi – powiedział Piotr Duda, lider NSZZ „S” podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i skrytykował stronę rządową za lekceważenie dialogu społecznego i pominięcie w „Polskim Ładzie” emerytur stażowych.

 Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 20 maja br. premier Mateusz Morawiecki zaprezentował członkom Rady program ekonomiczno-społeczny „Polski Ład” oraz udzielał odpowiedzi poszczególnym członkom Rady. Obradom przewodniczył Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Strona społeczna określiła, że z uwagi na brak przedstawienia aktów prawnych, które miałyby realizować założenia Polskiego Ładu, nie ma możliwości zgłoszenia merytorycznych uwag do dokumentu. Piotr Duda podkreślił, że narastający konflikt w branży paliwowo-energetycznej, który grozi wybuchem protestów jest właśnie wynikiem braku dialogu.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił refleksje dotyczące programu „Polski Ład” oraz zadeklarował wolę współpracy i dialogu ze stroną społeczną. Powiedział o działaniach związanych ze zmianą logiki myślenia o państwie w celu podnoszenia jakości usług publicznych, odbudowy klasy średniej oraz zwiększeniem poziomu sprawiedliwości społecznej. Zapowiedział wprowadzenie zmian podatkowych w celu poprawy sytuacji osób najmniej zarabiających, dążenie do deregulacji oraz minimalizowanie możliwości pojawienia się sytuacji, w których można uniknąć płacenia podatków.

Strona związkowa wyraziła zaniepokojenie brakiem zapisów w „Polskim Ładzie” dotyczących edukacji oraz służb mundurowych podległych MSWiA i MS. Związkowcy poruszyli kwestię emerytur pomostowych i wyrazili niezadowolenie z poziomu dialogu społecznego. Związki zawodowe pozytywnie odniosły się do działań mających na celu ograniczenie stosowania umów cywilnoprawnych w stosunkach pracy i reformowanie klina podatkowego oraz zwiększenie wydatków na służbę zdrowia oraz aktywizację zawodową emerytów.

Premier zadeklarował, że kwestie jakości dialogu społecznego poruszy na najbliższej radzie ministrów, tak aby był istotnym elementem legislacji. Odnosząc się do kwestii emerytur stażowych premier wskazywał, że rząd będzie zachęcał do dłuższej pracy i jest otwarty na dyskusję o źródła finansowania tego przedsięwzięcia.

NSZZ „Solidarność” chce wprowadzenia przepisów o tzw. emeryturach stażowych, czyli do przejścia na emeryturę bez określenia wieku, po osiągnięciu którego osoby uprawnione mogą zacząć pobierać wypracowane świadczenie. Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda przypomniał premierowi, że projekt zakłada, iż warunkiem przejścia na emeryturę stażową jest wypracowany kapitał pozwalający na wypłatę emerytury na co najmniej minimalnym poziomie. Tak więc emerytury te nie generują dodatkowych kosztów dla systemu.

25 maja br. odbędzie się spotkanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i zacznie się zbieranie podpisów. Po zebraniu tysiąca podpisów obywateli popierających projekt, pełnomocnik komitetu zawiadomi Marszałka Sejmu o utworzeniu tegoż z wnioskiem legislacyjnym.

W drugiej części posiedzenia RDS Mateusz Morawiecki, odpowiadając na kwestie podniesione przez partnerów społecznych powiedział, że zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku przyczynią się do wzrostu płac netto oraz będą stanowić bodziec motywacyjny do podjęcia pracy. Prognozował ograniczenie szarej strefy i zwiększenie liczby miejsc pracy. Pozytywnie ustosunkował się do znakowania funduszy płynących na służbę zdrowia, zwiększenia płac w sektorze państwowej sfery budżetowej i zadeklarował starania w celu poprawy jakości dialogu. Zwrócił uwagę na potencjalny wpływ na deweloperów poprzez wydanie decyzji o zezwoleniu na budowę domów o większym metrażu przy wykorzystaniu procedury zgłoszenia.

ASG

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej