Przewodniczący „Solidarności” w sprawie klimatu

W najbliższym czasie zapadnie decyzja w sprawie propozycji osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Wynik tych negocjacji będzie miał fundamentalne znaczenie dla przyszłości gospodarki Polski, a w szczególności dla regionów, w których występuje największa w skali naszego kraju koncentracja przemysłu.

Kluczowe znacznie ma również określona w Porozumieniu Paryskim perspektywa czasowa, czyli koniec bieżącego stulecia. Skrócenie tego horyzontu o 50 lat (a więc do 2050 roku), czego domaga się Komisja Europejska, doprowadzi do likwidacji wielu segmentów gospodarki.

– Będzie oznaczać m.in. konieczność likwidacji całych gałęzi przemysłu oraz drastyczny spadek poziomu życia obywateli – przestrzega przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w liście, który na początku tego miesiąca skierował do premiera. – Jeśli ten czarny scenariusz się spełni, ambitne plany zapisane w Rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju staną się nic nie znaczącą mrzonką, a nasz kraj będzie musiał się zmierzyć ze społeczno-gospodarczą degradacją na skalę niespotykaną od zakończenia II wojny światowej.

Przewodniczący „Solidarności’ podkreśla, że „zaakceptowanie przez polski rząd propozycji osiągnięcia w UE neutralności klimatycznej w kształcie proponowanym przez Komisję Europejską spotka się z radykalnymi działaniami związku.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej