Przesunięcie terminów obowiązywania Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wprowadzając tzw. Tarczę antykryzysową ustawodawca odniósł się także do pracowniczych planów kapitałowych, przesuwając termin wdrożenia programu.

Zgodnie z ustawą firmy zatrudniające na dzień 30.06.2019 r. między 50 a 249 osób (II etap wdrażania PPK) będą mogły zawrzeć umowę o zarządzanie PPK pół roku później – termin upływa 27 października 2020 r.

Odpowiednio, przesunięciu ulega termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK – a więc zapisania pracowników do PPK – firmy będą musiały zrobić to do 10 listopada 2020 r.

W świetle powyższych zmian firmy z II i III etapu (te drugie zatrudniające między 20 a 49 osób) wdrażają PPK w tych samych terminach.

Pierwsze wpłaty do PPK są odprowadzane po zapisaniu pracowników do programu – pierwsza wpłata jest dokonywana do 15 dnia kolejnego miesiąca po zapisaniu zatrudnionego do PPK. Przesunięcie terminu zawarcia umowy o prowadzenie oznacza, że pracodawca będzie mógł później zacząć odprowadzać wpłaty do PPK.

Dla przypomnienia, do systemu PPK będą zapisywani automatycznie wszyscy pracownicy między 18 a 54 rokiem życia, za których pracodawca odprowadza składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zarówno na umowie o pracę jak i umowie zlecenie), którzy nie złożą pracodawcy deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK. Osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia mogą przystąpić do PPK dobrowolnie po złożeniu do pracodawcy odpowiedniego wniosku.

Stan prawny na dzień 15.07.2020r.
Maria Szwajkiewicz

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej