Przemysł po wyjściu z pandemicznej opresji przyspiesza, uwaga na inflację producencką

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w maju 2022 r. produkcja przemysłowa była o 15 proc. większa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. To oznacza poprawę kwietniowych statystyk o wzrost o 1,4 procenta i przyspieszenie produkcji. W kwietniu br. produkcja przemysłowa rosła w tempie 13,5 proc. licząc rok do roku.

To pokazuje w jakiej kondycji jest gospodarka, gdy Rada Polityki Pieniężnej prowadzi zacieśnienie monetarne w związku z inflacją, na Wschodzie trwa wojna a inflacja zbliżyła się do 14 proc. w ujęciu rocznym.

Przypomnijmy, że najsłabsze wyniki nasz przemysł odnotował w szczycie ograniczeń pandemicznych w maju i czerwcu 2020 r. Od tego czasu nadrabia straty i następuje odbicie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych w maju br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 11,9 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub.r. i o 1,7 proc. niższym w porównaniu z kwietniem br. W ostatnich trzech miesiącach 2022 r. dynamika wzrostu produkcji przemysłowej spowalniała, ale nasz przemysł okazuje się odporny na negatywne skutki wojny prowadzonej na wschodniej Ukrainie. Z czasem jednak skutki wywołanej przez Rosję otwartej wojny będą widoczne. Niektórzy ekonomiści przestrzegają przed spowolnieniem gospodarczym w miarę słabnięcia popytu zewnętrznego i akumulacji zapasów.

Rosną też ceny producentów. W maju dynamika inflacji PPI (inflacji producenckiej) sięgnęła 24,7 proc. w ujęciu rocznym. Przed miesiącem ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 23,3 proc. Koszty producentów przekładają na ceny konsumentów. Zmiany cen w przemyśle w górę powodują w fazie sprzedaży towaru konsumentowi inflację konsumencką
Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 45,4 proc. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 24,3 proc. (w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego o 48,9 proc.). W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 22,1 proc., w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej aż o 93,4 proc.

Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji metali (o 45,3 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 34,5 proc.), artykułów spożywczych (o 27,1 proc.), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 25,7 proc.), papieru i wyrobów z papieru (o 23,0 proc.), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 17,0 proc.), wyrobów z metali (o 14,1 proc.).

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej