Protest na rondzie w Kielnie

W gminie Szemud trwa spór o wypłaty za nadgodziny dla nauczycieli oraz o stołówki w szkołach. 19 listopada br. blisko stu mieszkańców Kielna spacerowała wokół ronda w tej wsi w geście protestu i z powodu braku zadawalających konsultacji samorządu z lokalną społecznością.   

Na zdjęciu Ewa Rocławska (screen Panorama, TVP3 Gdańsk)

Podczas protestu, w którym uczestniczyła m.in. Ewa Rocławska,  przewodnicząca KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Wejherowie, grupa radnych oraz miejscowi aktywiści mówili też o braku stołówek w szkołach, o obcięciu godzin pedagogów i ograniczeniu pracy biblioteki, o braku warunków do prowadzenia zajęć wf, o nieczynnym basenie w Kielnie w gminie Szemud.

Były transparenty i hasła: „Nasze głosy to nie kpina. To jest nasza wspólna gmina”, „Nic o nas, bez nas”, „Nasz głos się liczy”. Mieszkańcy wyszli na kielnieńskie rondo, aby zwrócić uwagę włodarzom gminy, że ich głosy i opinie muszą być brane pod uwagę przy planowanych inwestycjach.  

– My, mieszkańcy Gminy Szemud chcemy zaprotestować przeciwko obecnej polityce wójta i rady gminy Szemud. Zaprotestujmy przeciwko ignorowaniu głosu mieszkańców! – podano w mediach społecznościowych.

Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski twierdzi, że lokalny samorząd działa według prawa,  a od czasu, gdy jest on wójtem, wybudowano w gminie 70 km dróg.  

A co z wypłatami za nadgodziny dla nauczycieli? Czas epidemii COVID-19 przyniósł ze sobą zmianę organizacji pracy szkół oraz zwiększonej pracy nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. O ile nauczyciel jest uprawniony do dodatku funkcyjnego czy wiejskiego, to powinien otrzymywać je również w okresie pracy zdalnej. Zator w wypłatach za nauczycielskie nadgodziny dotyczy m.in. gminy Szemud.  Sprawę wywalczenia pracowniczych roszczeń nauczycieli z tej gminy koordynuje Ewa Rocławska.  

Sprawę badała na wniosek wejherowskiej komisji oświaty naszego związku Państwowa Inspekcja Pracy. Wydawać by się mogło, że wypłata wynagrodzenia za pracę jest oczywista.  

Kolejne fale pandemii zobligowały nauczycieli i dyrektorów do stosowania  technik zdalnego nauczania, a nauczyciele i uczniowie musieli dostosować się do pracy zdalnej. Nauczyciele pracowali i pracują częściej na swoim sprzęcie komputerowym, swoich drukarkach, skanerach. Praca była też utrudniona przez brak dostępu do szerokopasmowego Internetu.  Z kolei nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe wtedy, gdy był gotów do ich wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących szkoły (art. 81 § 1 Kodeksu pracy). W konsekwencji przesłanką istnienia prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy jest pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy w szkole.

Przepis dotyczący realizowania przez nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia pensum, a po jego przekroczeniu w ramach godzin ponadwymiarowych. W przypadku świadczenia przez nauczycieli w tym okresie pracy polegającej na wspieraniu uczniów w samodzielnej nauce w domu i kontaktowaniu się z nimi przy wykorzystaniu np.: dziennika elektronicznego, strony internetowej przedszkola, szkoły lub placówki, mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredniego kontaktu elektronicznego, itp., praca ta realizowana była w ramach obowiązującego nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Możliwe jest również uznanie zajęć realizowanych przez nauczycieli w tym okresie za pracę w godzinach ponadwymiarowych. 

Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Jeżeli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczyciel realizował zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze powyżej obowiązującego go tygodniowego wymiaru godzin zajęć, w zastępstwie nieobecnego nauczyciela, to przysługuje mu z tego tytułu wynagrodzenie ustalone zgodnie z art.35ust.3ustawy – Karta nauczyciela.

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej