Projekt budżetu na 2021 r.: deficyt 82,3 mld zł

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt przyszłorocznego budżetu.

Do projektu ustawy budżetowej na 2021 r. posłowie zgłosili ponad 200 poprawek.

Poprawki miały na celu m.in. przesunięcie środków w ramach rezerw celowych, włączenia do pozycji budżetowych budowy siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE oraz wyodrębnienie programu wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Przyjęto wniosek o podniesienie limitu emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

Wcześniejszy pułap wartości nominalnej nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych, wynoszący 18 mld zł podniesiono do 24,5 mld zł.

Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach sejmowych, komisja ma przedstawić sprawozdanie dot. projektu budżetu na 2021 r. 2 grudnia br.

Projekt budżetu na 2021 r. przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza, że przyszłoroczny deficyt wyniesie 82,3 mld zł.

Zaplanowano deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z definicją UE) na 64,7 proc. PKB.

Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 4 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń 2,8 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym 6,3 proc.

W projekcie zaplanowano dochody z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld oraz wpłatę 1,3 mld do budżetu z zysku NBP.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej