Prof. Krysiak: Wdrażanie postulatów Solidarności z 1980 r. wzmacnia rodziny i gospodarkę Polski

– Model solidaryzmu społeczno-gospodarczego inspirowany postulatami „Solidarności” z sierpnia 1980 wprowadzony przez Rząd RP od 2016 roku znakomicie poprawił funkcjonowanie i kondycję polskich rodzin, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, co w efekcie doprowadziło nie tylko do wzrostu potencjału ekonomicznego rodzin i wszystkich podmiotów w Polsce, ale także utworzyło równowagę ekonomiczną pomiędzy podmiotami, co ostatecznie zwiększyło silnie wzrost polskiej gospodarki – twierdzi dr hab. Zbigniew Krysiak, prof. SGH, doradca zarządów banków, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana i Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko–Społecznego, jeden z najczęściej cytowanych ekspertów i komentatorów życia gospodarczego i społecznego TVP, Telewizji Trwam i Polskiego Radia, autor wielu prac badawczych, w komentarzu dla portalu i.pl z 13 września br.

Prof. Zbigniew Krysiak (fot. PUNCS) 

– Idee i postulaty solidarności sformułowane w 1980 roku stanowiły istotne ramy dla odbudowania wspólnot rodzinnych i wspólnoty narodowej w Polsce po czasach komunizmu. Spośród 21 postulatów dotyczących różnych zagadnień w zakresie funkcjonowania związków zawodowych i problemów społecznych oraz gospodarczych warto wymienić osiem następujących zagadnień odnoszących się do rozwoju oraz wzmacniania potencjału ekonomicznego, intelektualnego, psychicznego i duchowego polskich rodzin i całej wspólnoty narodowej.

I dalej:

– Wdrożenie postulatu wzrostu płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza w obecnych warunkach nie polega na administracyjnym sterowaniu płacami, ale realizuje się przez tworzenie takich mechanizmów gospodarczych, fiskalnych i budżetowych, aby uzyskać przedmiotowy cel.

Zdaniem prof. Krysiaka solidarna polityka społeczno-gospodarcza rządu coraz silniej przyczynia się do wzrostu zamożności Polaków, ale przez wiele lat, od początku transformacji polskiej gospodarki w 1990 r. ograniczano się tylko do tzw. niewidzialnej ręki rynku, co było mało skuteczne, gdyż płace były istotnie zaniżane w stosunku do produktywności pracowników. Ważną przyczyną takiej sytuacji były „katastrofalnie” niskie minimalne płace, co jednocześnie nie tworzyło mobilizacji dla pracodawców we wszystkich sektorach przy ustalaniu płac.

Prof. Krysiak uważa, że od 2016 roku zmieniła się sytuacja poprzez istotne zwiększanie płacy minimalnej, co pociągnęło za sobą odpowiedni wzrost płacy średniej powodując, że obecnie iloraz płacy minimalnej do średniej plasuje Polskę na tle Europy w pierwszej dziesiątce a nie jak poprzednio na tzw. „szarym końcu”.

– Wprowadzanie przez Rząd RP od 2016 r. wzrostu płac minimalnych było swego rodzaju działaniem uruchamiającym mechanizm rynkowy, który poprzednio zawodził. Teoria i praktyka zawodności mechanizmów rynkowych nie jest niczym nowym, zaś ich odblokowanie, czyli ponowne uruchomienie mechanizmów rynkowych może być dokonane przez ingerencję państwa, co właśnie w ostatnich latach było przedmiotem skutecznego działania Rządu RP w obszarze efektywnego kształtowania płac – dodaje znany ekonomista.

Zdaniem naukowca i komentatora „pobieranie emerytury stażowej nie wyklucza dalszej kolejności możliwości podejmowania innej pracy w mniejszym wymiarze czasu, która nie będzie już tak uciążliwa. Taka możliwość znakomicie uelastyczni rynek pracy i pozwoli na wypracowanie dodatkowych pieniędzy dla tych, którzy mają jeszcze dobrą kondycję fizyczną i psychiczną”.  

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej