Prezydent Gdańska akceptuje akty wandalizmu

Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego skierowało do Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska oświadczenie, w którym protestuje przeciwko popieraniu przez prezydent Gdańska aktów wandalizmu towarzyszących manifestacjom w ramach tzw. strajku kobiet. Świadczyć o tym może chociażby fotografowanie się na tle zniszczonych elewacji na budynkach (w tym przy Targu Drzewnym 3/7, gdzie mieszczą się biura poselskie) oraz upublicznianie tych zdjęć.

Pełen tekst oświadczenia poniżej.

Sz. Pani
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Oświadczenie Prezydium ZRG NSZZ „Solidarność”

Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec popierania przez Panią Prezydent aktów wandalizmu, które stanowią obecnie stały element antyrządowych akcji protestacyjnych. Jako wyraz otwartego poparcia dla agresywnych działań uznajemy „sesję fotograficzną Pani Prezydent”, która miała miejsce na początku listopada 2020 r. przy budynku na Placu Targ Drzewny 3/7.

Fotografowanie się na tle zniszczonej elewacji i zdemolowanych okien, to z jednej strony akceptacja dla tego rodzaju działań, a z drugiej zgoda na łamanie prawa. Brak reakcji na niszczenie mienia, za które Pani Prezydent, jako włodarz miasta, jest w sposób szczególny odpowiedzialna, jest to przyzwolenie na takie zachowania.

NSZZ „Solidarność” nie godzi się z anarchizacją życia w przestrzeni społecznej i coraz większą deprecjacją uniwersalnych wartości. Nie godzi się na tolerancję  wulgaryzmów i aktów wandalizmu, naruszanie przestrzeni kościołów, profanację symboli religijnych i narodowych, czy niszczenie pomników, czego drastycznym przykładem jest niedawna profanacja śmierci ucznia Zbigniewa Godlewskiego – symbolu zbrodni Grudnia 1970 r. Nie godzimy się również na obsceniczne rysunki i gesty oraz pełne nienawiści hasła i wypowiedzi.

Uważamy, że akcje protestacyjne powinny  być organizowane w takiej formie, aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia i życia uczestników. Jesteśmy zdumieni faktem, że w czasach pandemii COVID-19 na ulice wyprowadzane są osoby małoletnie. Jest to działanie niezgodne z obowiązującym  prawem i świadczy o skrajnej nieodpowiedzialności organizatorów.

Prezydium domaga się pilnego naprawienia szkód i przywrócenia budynku do pełni użyteczności publicznej.

Gdańsk, 17 listopada 2020 r.

Krzysztof Dośla
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej