Prawnicy „S” radzą przy “tarczy” w czasie pandemii. Warto skorzystać

144 porady prawne związane z regulacjami kolejnych tzw. tarcz antykryzysowych (1.0, 1.1, 2.0, 3.0) udzielił organizacjom związkowym prawnicy z Działu prawnego ZRG NSZZ “S” w kwietniu br.

Warto korzystać z fachowego wsparcia prawnego. Wprowadzenie przestoju ekonomicznego i obniżenie wymiaru czasu pracy wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy, stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę wymaga zawarcia porozumienia ze stroną związkową. Bez porozumienia pracodawca nie ma jednostronnej możliwości wprowadzenia tych rozwiązań.  

– Zawarcia porozumienia jest czynnością niosącą ze sobą poważne skutki. Najczęściej porozumienia są zawierane na trzy miesiące. Dotyczą obniżenia czasu pracy i w ślad za tym także wynagrodzeń. Pracodawcy najczęściej proponują obniżenie o 20 procent. Od wytrwałości i umiejętności negocjacyjnych zależą zapisy w umowach – mówi radca prawny Iwona Jarosz-Lipkowska, koordynator Biura Prawnego ZRG NSZZ „S”, które udziela porad prawnych zarówno w sprawach dotyczących związkowych organizacji zakładowych i dodaje, że warto zwrócić uwagę by jasno zapisać terminy w porozumieniach, by nie znalazły się w nich zapisy nieostre, które trudno będzie „odkręcić” lub zmiany w zakładowych regulaminach i układach zbiorowych pracy, które pozostaną na czas nieokreślony porozumieniem.  

Porozumienie jest zawierane przez pracodawcę oraz organizacje związkowe reprezentatywne (w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
 organizacje związkowe reprezentatywne – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.
Ustawa określa elementy obligatoryjne porozumienia: określenie grup zawodowych objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy; obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników; okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.Należy zastrzec, że ustawa nie ogranicza treści porozumienia tylko do tych spraw. Strony mogą zawrzeć w nim także inne treści, np. zasady rekompensaty zmniejszonych wynagrodzeń gdy dojdzie do poprawy sytuacji przedsiębiorstwa.  

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej