Pracownicy cywilni policji domagają się docenienia – będzie spór zbiorowy

Sfera bezpieczeństwa wewnętrznego nie może być lekceważona, czyli jej pracownicy powinni otrzymywać nie minimalne, ale równe podobnym służbom, wynagrodzenie. Jednak pracownicy cywilni policji od lat znajdują się na końcu łańcuszka wynagrodzeń w Służbie Cywilnej. Odchodzą więc z pracy do urzędów lub innych instytucji.

Procedury wejścia w spór zbiorowy związków zawodowych działających wśród pracowników cywilnych policji są na ukończeniu. Dokumenty do ogłoszenia sporu zbiorowego są  dopracowywane przez prawników. Spór zbiorowy może być ogłoszony lada dzień.   

Jak poinformowała nas Iwona Adamczyk-Rosinka, przewodnicząca OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej, daleko niezadawalająca jest propozycja wzrostu wynagrodzeń z programu modernizacji o 328 zł i to rozłożona w czasie na 4 lata (2022–25).

W 2020 r. pracownicy cywilni policji (komend powiatowych) znaleźli się na  ostatnim miejscu w sprawozdaniu szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiat-Urbańskiego o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby pod względem średniej płacy (przeciętnego wynagrodzenia).

Dysproporcje uległy pogłębieniu. Między pracownikami cywilnymi policji a Krajowej Administracji Skarbowej różnica wynosi aż 2 880 zł. Przed modernizacją i zmianą struktury z lat 2017–20 różnica ta wynosiła 1914 zł.

Jeszcze bardziej widać ją w wynagrodzeniach funkcjonariuszy i pracowników, mimo, że nieraz siedzą „biurko w biurko”. Mundurowi mogą liczyć na podwyżkę o 500 złotych w przyszłym roku i 209 zł w 2023 r. Cywilni pracownicy policji zostali pominięci. Ich średnia wypłata zasadnicza to 2300 zł „na rękę”.

Stąd decyzja związkowców by powołać Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji po nieudanych rozmowach z przedstawicielami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i wiceministrem Maciejem Wąsikiem. W ślad za tym związkowcy podjęli przewidziane prawem przygotowania do wejścia w spór zbiorowy. Porozumienie poinformowało wiceministra MSWiA Macieja Wąsika, że narasta frustracja i zniecierpliwienie. 

Pracownicy cywilni policji w skali kraju stanowią 25 tysięczną grupę zawodową. W ich rękach jest logistyka, obsługa kadrowa i kancelaryjna, laboratoria, transport, zaopatrzenie i sieci informatyczne, czyli  niemal każdy z policyjnych pionów.

ASG

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej