Prace nad spisaniem Białej Księgi Rozwoju Przemysłu w MRPiT

Rozwój przemysłu i zwiększenie jego innowacyjności, wzmocnienie odporności naszej gospodarki na wstrząsy oraz poprawa globalnej konkurencyjności polskiej gospodarki – takie m.in. mają być efekty Polityki Przemysłowej Polski, nad którą prace prowadzi Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Duże znaczenie będzie miało opracowanie Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Powstanie ona w efekcie konsultacji z przedsiębiorcami, przedstawicielami przemysłu, ekspertami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi. Pierwszy etap konsultacji, którego efekty zostaną wykorzystane do stworzenia Białej Księgi, trwał do końca stycznia br.

– Biała księga zidentyfikuje najuciążliwsze bariery dla działalności przemysłowej w naszym kraju. Wnioski i rekomendacje przyjęte w jej ostatecznej wersji posłużą do opracowania Polityki Przemysłowej Polski w perspektywie do roku 2030. Staną się też podstawą do niezbędnych zmian legislacyjnych. A także posłużą do zbudowania katalogu instrumentów dopasowanych do potrzeb rozwojowych poszczególnych branż – wyjaśnia wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin i dodaje:

– Polityka Przemysłowa Polski ma być nowym impulsem rozwojowym dla naszego przemysłu. Ma on opierać się na branżach, które są polskimi lokomotywami rozwojowymi, są tradycyjnie mocne lub mają nowe perspektywy rozwojowe.

Pięć osi rozwojowych Polityki Przemysłowej Polski

Polityka Przemysłowa Polski powstaje w ramach Planu dla Pracy i Rozwoju. Będzie ona kluczowym instrumentem Strategii Produktywności wypełniającej istotną treścią Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Rozwój przemysłu będzie wielokierunkowy – osie rozwojowe, na których będzie się opierać nowa polityka przemysłowa, to: 

  • cyfryzacja, która usprawni działalność przemysłową – od projektowania produktów aż do zmiany modeli biznesowych;
  • bezpieczeństwo – celem Europy i Polski musi być odtworzenie zdolności produkcyjnych m.in. określonych wyrobów farmaceutycznych czy medycznych;
  • lokalizacja produkcji przemysłowej – skrócenie łańcuchów dostaw oraz dywersyfikacja źródeł surowców i półproduktów będzie trendem zapewniającym stabilność zdolności produkcyjnych Europy;
  • Zielony Ład, który stwarza szansę dla polskich producentów – zarówno dostawców ekologicznie produkowanych towarów, jak i producentów nisko i zeroemisyjnych rozwiązań technologicznych;
  • nowoczesne społeczeństwo – pomnażające kapitał społeczny oparty na zaufaniu, współpracy, budowaniu więzi społecznych. Dla rozwoju takiego społeczeństwa niezbędne jest regularne aktualizowanie lub zmiana umiejętności i kompetencji pracowników.

Analizą nadsyłanych propozycji zajmie się zespół koordynowany przez wiceministra Roberta Tomanka z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Efektem prac zespołu będzie przygotowanie Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Ona będzie stanowiła podstawę do opracowania Polityki Przemysłowej Polski. Biała Księga ma być do końca lutego.

Unia Europejska w dokumencie „Nowa strategia przemysłowa dla Europy” uznała silny sektor przemysłowy za czynnik napędzający gospodarkę i gwarant suwerenności ekonomicznej. O pracach nad strategiczną Białą Księgą i jej znaczeniu poinformował na poniedziałkowym posiedzeniu członków ZRG NSZZ „S” Krzysztof Żmuda, przewodniczący KM NSZZ ,,S” Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku.

– Nie należy tematyki polityki przemysłowej lekceważyć i biernie czekać na finał prac ministerialnych. To jest zbyt poważny temat. Dotyczy ona nas wszystkich, wszystkich branż polskiego przemysłu – apelował Krzysztof Żmuda o włączenie się „S” do tych prac.

Jest to o tyle istotne, że dialog na poziomie trójstronnym w zespołach niemal zamarł – na co zwracał uwagę na ZRG 8 lutego br. Mirosław Piórek, przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego NSZZ „S” i lider związku w Gdańskiej Stoczni „Remontowa”.

Polityka Przemysłowa Polski powstaje w ramach Planu dla Pracy i Rozwoju. Będzie ona kluczowym instrumentem Strategii Produktywności wypełniającej istotną treścią Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).  Ma być gotowa w kwietniu br.

Wnioski i rekomendacje przyjęte w Białej Księdze Rozwoju Przemysłu posłużą do opracowania ostatecznych zapisów Polityki Przemysłowej, będą podstawą do uruchomienia niezbędnych zmian legislacyjnych, a także posłużą do zbudowania najpełniejszego katalogu instrumentów wsparcia poszczególnych branż.

Więcej tutaj:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/polityka-przemyslowa-polski

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej