Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy

Pandemia wymusiła zmiany w sposobie i stylu pracy. Zanosi się na zmiany w kodeksie pracy.  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdza, że pracuje nad zmianą przepisów. Nie będziemy musieli stawiać się w zakładzie pracy w czasie zagrożenia COVID-19. To poważna zmiana w prawach pracowników.

Wielu pracodawców zdecydowało się na wprowadzenie pracy zdalnej to były problemy z jej prawnym uregulowaniem, jak chociażby czas pracy, przerwa czy sprzęt służbowy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, by wszystkie kwestie związane z pracą z domu zostały zawarte w znowelizowanym kodeksie pracy.

Jak ma wyglądać nowelizacja kodeksu pracy dowiemy się zapewne tuż po wakacjach.

Jak zauważyła minister pracy Marlena Maląg, pandemia wpłynęła na niemal wszystkie sfery życia. Dotyczy to także wprowadzonej w specustawie pracy zdalnej, z której korzysta duża liczba pracodawców i pracowników.  Rząd rozpoczął więc prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, która “pozwoli na stałe wprowadzić instytucję pracy zdalnej do porządku prawnego”.

Minister zaznaczyła, że obecnie trwają prace nad doprecyzowaniem i uregulowaniem zasad pracy zdalnej, aby zabezpieczyć interesy obu stron stosunku pracy.

 – Dążymy do tego, aby proponowane przez nas rozwiązania zostały zaakceptowane przez stronę społeczną: związki zawodowe oraz organizacje pracodawców na drodze konsensusu stron – stwierdziła w rozmowie z PAP, minister Maląg.

Założeniem przyświecającym takiemu rozwiązaniu jest możliwość elastycznego wykonywania swoich obowiązków, redukowanie strat czasu na dojazdy i powroty do biura. Pracownicy określają pracę zdalną jako tzw.: „home office”. Jednak w przepisach kodeksu pracy nie znajdziemy uregulowania określającego ten sposób świadczenia pracy. Pokrewną formułą jest możliwość wykonywania pracy w formie telepracy, która nie pokrywa się z potocznym rozumieniem pracy zdalnej. Stąd konieczne zmiany i uzupełnienia przepisów.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej