Pomorski rynek pracy w czerwcu stabilizuje się. Daleko jednak do sytuacji sprzed roku

W czerwcu br. zaobserwowano nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych w kraju i w województwie pomorskim. W Pomorskiem stopa bezrobocia nie zmieniła się w porównaniu do maja br. i wynosi 5,5 proc. W kraju odnotowujemy jej wzrost o 0,1 punkt proc. Rok do roku na Pomorzu przybyło 10,5 tys. osób bez pracy. Wystąpił, co optymistyczne, wzrost liczby zgłoszonych do PUP wolnych miejsc pracy.

W czerwcu 2020 r. w województwie pomorskim stopa bezrobocia wyniosła 5,5 proc. i w porównaniu do maja br. nie zmieniła się (w czerwcu 2019 r. wskaźnik ten był niższy o 1,1 proc. i wynosił 4,4 proc.).

Niższą stopę bezrobocia niż województwo pomorskie miały województwa: wielkopolskie (3,7%), śląskie(4,6%), mazowieckie (5,1%) i małopolskie (5,2%). Wzrost stopy bezrobocia w województwie pomorskim odnotowało 12 powiatów, w tym najwyższy wystąpił w powiecie nowodworskim –12,8% i malborskim –11,4%, a najniższy w Sopocie – 2,3%.

30 czerwca2020 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych na Pomorzu wyniosła 52 341 osób. Przybyło w rejestrach PUP 561 osób w stosunku do maja br. (w porównaniu do czerwca ub.r. wzrost nastąpił aż o 25,1 proc., czyli o 10 496 osób).

W czerwcu 2020 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 6833 oferty pracy, o połowę więcej niż w maju br. (51,3% tj. o 2316 miejsc), ale o 10,2% (o 772 miejsca) mniej niż w tym samym okresie ub.r.

Na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej zgłoszone w czerwcu 2020r. przypadło 0,8 zarejestrowanej osoby bezrobotnej (w czerwcu 2019 r.– 0,7osoby).

W czerwcu br. powiatowe urzędy pracy wpisały do ewidencji 11 041 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, z tego: 9 865 dotyczyło obywateli Ukrainy, 565 Białorusi, 292 Mołdawii, 158 Gruzji, 142 Rosji i 19 Armenii. W porównaniu do maja br. liczba oświadczeń wzrosła o 4,7 tys. Najwięcej oświadczeń zarejestrowano w gdańskim Urzędzie Pracy (5 543). 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej