Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy: co robimy z Twoim 1 procentem?

Od kilku lat podatnicy (głównie członkowie NSZZ „Solidarność”) przekazują 1 procent podatku dochodowego na rzecz ustanowionej przez gdańską „Solidarność” Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. W ubiegłym roku dzięki Państwa zaangażowaniu otrzymaliśmy z tego tytułu kilka tysięcy złotych. Zebrane pieniądze stanowią wkład własny w realizowane przez fundację programy oraz – jeśli są dedykowane – przeznaczane są na rzecz prowadzonego przez fundację Funduszu Stypendialnego, z którego również fundowane są nagrody dla laureatów konkursu pieśni patriotycznej „Polska – moje miejsce, mój kraj”.

Pieniędzmi z 1 procenta wspieramy polską kulturę na Kresach. W 2019 roku zorganizowaliśmy plener miejski dedykowany 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i Gdańskowi – miastu, w którym narodziła się „Solidarność”. Ośmiu artystów z Grodna odwiedziło Gdańsk i uwieczniło na płótnach najważniejsze sceny z historii miasta. Wystawę można było oglądać w Sali BHP, a następnie w Sali Akwen. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości zorganizowaliśmy wyjątkową, przygotowaną przez artystów z Grodna, wystawę malarstwa patriotycznego. Wystawa dostępna była dla zwiedzających w Sali BHP w maju i czerwcu 2018 roku. Składało się na nią 46 obrazów, na których przedstawiono ważne dla Polski wydarzenia i postacie. Obie wystawy zobaczyło około 20 tysięcy osób.

Za pieniądze zebrane z tytułu 1 procenta zorganizowaliśmy też programy dla związkowych seniorów. W sportowym programie „W zdrowym ciele – zdrowy senior” uczestniczyli oni w prowadzonych przez profesjonalnego trenera zajęciach nordic walking. W programie „Akademia Społecznika” 35 osób uczyło się korzystać z aplikacji internetowych, m.in. takich jak Facebook i poczta e-mail, wgląd do własnej kartoteki pacjenta poprzez system EWUŚ oraz zakupy w sieci. W tym programie seniorzy poznawali również konstrukcję budżetu obywatelskiego, a także uczyli się, jak przygotować e-petycję do władz. „Samopomocowe grupy wsparcia” to kolejny program senioralny zorganizowany przez fundację. Ideą programu było przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia grup wsparcia w lokalnych społecznościach.

Pokrótce opisane programy wymagały finansowego wkładu własnego, bez pieniędzy z przekazanego na rzecz fundacji 1 procenta ich realizacja nie byłaby możliwa.

W przyszłości chcielibyśmy kontynuować działania na rzecz związkowych seniorów, poszerzyć działalność o programy wprowadzające młodzież w podstawy ruchu związkowego i dialogu społecznego oraz promować polską kulturę.

Mamy nadzieję, że nasze dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość skutecznie zachęcą Państwa do przekazania 1 procenta podatku na rzecz fundacji.

Renata Tkaczyk

KRS: 0000337122

Rozlicz sam swój PIT – przekaż 1 procent podatku Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy

W ubiegłym roku wprowadzono zmiany rozliczenia podatku PIT, które nadal obowiązują w 2020 roku. Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje dla wszystkich pracowników wypełnione roczne zeznanie podatkowe za 2019 r., bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. W 2020 roku każdy pracujący podatnik (zmiana nie dotyczy działalności gospodarczej) będzie się mógł zapoznać ze swoim PIT-em na Portalu Podatkowym.

W tym czasie osoby, które chcą przekazać Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy 1 procent podatku dochodowego, mogą wpisać w swój PIT nr KRS fundacji, wtedy urzędy skarbowe przekażą pieniądze naszej organizacji.


Prośba o przekazanie 1% od podatku na Fundusz Stypendialny im. NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Od 2014 roku mamy możliwość przekazania 1% odprowadzonego podatku dochodowego na działalność statutową Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy organizacji prowadzącej Fundusz Stypendialny im. NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Fundusz Stypendialny został powołany w 2002 r. – w dużej mierze z inicjatywy Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. W ciągu 17 lat przyznaliśmy 664 stypendia dla zdolnej młodzieży z rodzin niezamożnych. Praca na rzecz Fundacji i Funduszu Stypendialnego jest działalnością społeczną, to znaczy że Zarząd i Kapituła nie pobierają  jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Koleżanko, Kolego,

Teraz decydujesz o Twoim podatku za 2019 rok! Przekaż 1% na ten cel!
To nic nie kosztuje, a wesprzesz przyznanie stypendiów dla młodych ludzi.
Dobra edukacja przyszłych pokoleń to polska, solidarnościowa – nasza sprawa.

Co trzeba zrobić, aby skutecznie przekazać 1% podatku?  Wystarczy wpisać w formularzu rozliczeniowym  PIT nr KRS: 0000337122 lub po prostu skorzystać z darmowego programu do rozliczeń PIT z strony internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” lub Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy.

Tegoroczne  wręczenie stypendiów – odbędzie się 31 sierpnia. Pamiętajmy, że fundując stypendia dla zdolnej, lecz niezamożnej młodzieży, pomagamy spełniać marzenia i otwieramy furtkę do kontynuowania nauki. Prosimy – pomóżmy młodym ludziom, przynieśmy im, ich Rodzinom – Nadzieję i Solidarność. Oczywiście, można też wpłacać na konto40 7999 9995 0652 4155 2804 0001 z dopiskiem: „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca.

Uwaga: W razie pytań prosimy o kontakt z panią Renatą Tkaczyk – dyrektorem Fundacji: 58/308-43-47, mail: r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl

Z wyrazami szacunku:

Wojciech Książek, przewodniczący Kapituły Funduszu
Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Zobacz więcej: Pomorskafundacja.org.pl

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej