Podwyżki dla kolejarzy z PKP PLK

Od 1 lipca 2022 br. (wypłata do 10 sierpnia br.) 38 tysięcy pracowników PKP PLK S.A. otrzyma podwyżkę w kwocie średnio 520 zł do wynagrodzenia zasadniczego, co z pochodnymi da łączną kwotę 817 zł brutto.

Porozumienie określa najniższą kwotę wzrostu wynagrodzenia zasadniczego na 250 zł oraz jego maksymalną wysokość ustaloną na poziomie 800 zł. Ewentualna wyższa podwyżka ma zawierać uzasadnienie przesłane do Biura Spraw Pracowniczych Centrali PLK.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” od początku bieżącego roku w różny sposób zabiegała o wzrost wynagrodzeń dla pracowników PKP PLK. Wystosowano pisma, zgłoszono postulaty w ramach dialogu społecznego, rozmowy i przekonywanie do swojego stanowiska, omawianie sprawy podwyżki na obradach Rady Nadzorczej PLK, spotkania z kluczowymi związkami zawodowymi. Podczas spotkania, które odbyło się 11 maja 2022 r. związki zawodowe podtrzymały swoje żądania z marca dotyczące podwyżki w wysokości 750 zł do wynagrodzenia zasadniczego. Zarząd PLK zaproponował kwotę 433 zł podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego średnio na pracownika. Kilkutygodniowe negocjacje z przedstawicielami spółki przyniosły w końcu efekt.

Wysokość podwyżki jest najwyższa w historii PLK. Jest sukcesem strony związkowej. Ze strony Zarządu PKP PLK też było szukanie kompromisu, z uwzględnieniem możliwości finansowych.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej