Podsumowanie sytuacji na pomorskim rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku podsumował sytuację na rynku pracy w Gdańsku. Z danych wynika, że w kwietniu, w porównaniu do marca, stopa bezrobocia w kraju, tak jak i w Pomorskiem wzrosła o 0,4 punkty procentowe.

– Wzrosła liczba bezrobotnych w kraju; w województwie pomorskim względny wzrost był nieco większy niż w kraju. Znacznie spadła natomiast liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej na krajowym i pomorskim rynku pracy – informuje WUP Gdańsk.

Mat. WUP

W kwietniu 2020 r. w województwie pomorskim stopa bezrobocia wyniosła 5,2% i w porównaniu do marca 2020 r. wzrosła o 0,4 pkt.proc. (w marcu 2020 r. i w kwietniu 2019 r. wskaźnik ten wynosił 4,8%).

Niższą stopę bezrobocia niż województwo pomorskie miało pięć województw: wielkopolskie (3,3%), śląskie (4,2%), mazowieckie (4,7%), małopolskie (4,8%) i dolnośląskie (5,1%).

Wzrost stopy bezrobocia odnotowały wszystkie powiaty w województwie pomorskim. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiecie nowodworskim – 12,8% i malborskim – 11,0%. Najniższą odnotowano: w Sopocie – 2,0% oraz w Gdańsku i w Gdyni – 2,7%.

Mat. WUP Gdańsk

Według stanu na 30 kwietnia 2020 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 49 037 osób – wzrost o 8,0%, tj. o 3 624 osoby w stosunku do marca br. (w porównaniu do poziomu sprzed roku liczba bezrobotnych wzrosła o 7,6%, tj. o 3 473 osoby). Wzrost bezrobocia dotyczył wszystkich powiatów, największy wystąpił w Gdyni (o 12,7%) i w Sopocie (o 12,0%).

›  60,3% (29 583 osoby) ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety, a blisko 30% (14 342) osoby młode w wieku do 30 lat.

›  W porównaniu do kwietnia 2019 r. odsetek długotrwale bezrobotnych zmniejszył się o 4,1 pkt proc (z 42,7% do 38,6% w kwietniu br.).

›  W kwietniu 2020 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały 5 903 osoby bezrobotne, a wyrejestrowały 2 279 osób. Spośród osób wyrejestrowanych blisko 70% stanowiły osoby, które podjęły pracę.

Mat. WUP Gdańsk

Oferty pracy

  • W kwietniu 2020 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 4 178 ofert pracy (spadek w odniesieniu do marca br. o 37,5%, tj. o 2 511 miejsc). Miejsc pracy niesubsydiowanej było 3 833 (91,7%), a miejsc pracy subsydiowanej 345 (8,3%).
  • ›  Spadek ofert pracy w porównaniu do marca br. wystąpił w szesnastu powiatach, największy w powiecie sztumskim o 88,1% (o 52 oferty).
  • ›  Na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej zgłoszone w kwietniu 2020 r. przypadło 1,4 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w tym samym okresie (w kwietniu 2019 r. – 0,8 osoby a w marcu 2020 r. – 0,9 osoby).

Cudzoziemcy

  • W kwietniu 2020 r. powiatowe urzędy pracy wpisały do ewidencji 3 488 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę z tego: 3 052 dotyczyło obywateli Ukrainy, 177 – Białorusi, 150 – Gruzji, 85 – Mołdawii, 23 – Rosji i 1 obywatel Armenii.
  • ›  Ponad jedna trzecia (tj. 1 243) zarejestrowanych oświadczeń dotyczyła kobiet.
  • ›  Liczba oświadczeń spadła o 56,5% (tj. o 4,5 tys.) w porównaniu do marca 2020 r. i o 69,1% (o 7,8 tys.) w stosunku do kwietnia 2019 r.
  • ›  Najwięcej oświadczeń zarejestrowano w Gdańskim Urzędzie Pracy (1 754, tj. 50,3% wszystkich oświadczeń).

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej