Pobierasz świadczenie przedemerytalne i dorabiasz – poinformuj ZUS

Do końca maja br., osoby, które dorabiają do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego powinny przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o przychodach jakie osiągały od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Osoby, które korzystają ze świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego mogą dodatkowo pracować, muszą jednak pamiętać o limitach przychodu i jego rozliczaniu w ZUS. Jeśli przychód nie przekracza 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, to świadczenie czy zasiłek przedemerytalny należy się w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast przekroczy on 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to wówczas ZUS będzie musiał wstrzymać wypłatę świadczenia.
Do 31 maja br. osoby, które pobierają świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny muszą złożyć w ZUS dokument potwierdzający przychód za rok rozliczeniowy. Dotyczy to okresu od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Dokument ma formę zaświadczenia lub – gdy wnioskodawcy sami są dla siebie są płatnikiem składek – oświadczenia. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie wypłacano w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone. ZUS może rozliczyć świadczenie w formie miesięcznej lub rocznej, w zależności od tego, które rozwiązanie jest korzystniejsze dla dorabiającego petenta.
Nie ma oficjalnego druku, na jakim trzeba podać dane. Taka informacja powinna zawierać: dane płatnika i świadczeniobiorcy, numer świadczenia, osiągnięte zarobki, pieczątkę płatnika składek i podpis upoważnionej osoby. W dokumencie trzeba wskazać składniki przychodu, które podlegają oskładkowaniu, a także wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Przychód należy podać w kwocie łącznej oraz w rozbiciu na poszczególne miesiące, od marca do lutego.

Osoba na świadczeniu przedemerytalnym, która prowadzi własną działalność gospodarczą w oświadczeniu powinna wykazać zadeklarowaną w ZUS podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

(tekst za: Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej