Płaca minimalna na przyszły rok ponad 4,2 tys. zł

Na 2024 rok minister Marlena Maląg zapowiada wysoką podwyżkę płacy minimalnej. Propozycję rządu poznamy do połowy czerwca br.

– Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku wyniesie powyżej 4,2 tysiąca zł i w związku z wysoką inflacją, tak jak w tym roku, będzie ono ustalone w dwóch terminach od 1 stycznia i od 1 lipca – powiedziała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Na skutek wysokiej inflacji w przyszłym roku trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku.

Według ustawowego mechanizmu ustalania płacy minimalnej, który z opóźnieniem uwzględnia niedoszacowaną inflację w 2024 roku podwyżka płacy minimalnej może być wyższa niż 4 200 zł. Jeśli utrzyma się inflacja ok. 10 proc. minimalne wynagrodzenie może przekroczyć 4320 zł.

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku, gdy w roku poprzednim rzeczywisty wzrost cen różnił się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego – zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym a prognozowanym wzrostem cen w roku poprzednim.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa Radzie Ministrów propozycję płacy minimalnej. Rada Ministrów, co roku do 15 czerwca, ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego (RDS, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Konsultuje ją Rada Dialogu Społecznego. RDS do 15 lipca przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi rząd do 15 września ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.  

Od 2017 r. są też gwarancje stawki godzinowej w przypadku określonych umów cywilno-prawnych.

Minimalne wynagrodzenie otrzymuje około 3 mln Polaków. Decyzja o minimalnym wynagrodzeniu ma wpływ przede wszystkim na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Od 1 stycznia br. minimalne wynagrodzenie za pracę to 3490 zł. Od lipca będzie to 3600 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2023 r. do 22,80 zł za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 23,50 za godzinę.

Minister Maląg poinformowała, że resort rodziny jest w trakcie prac nad wdrożeniem unijnej dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w Unii Europejskiej. Określono w niej proceduralne wymogi adekwatności ustawowego wynagrodzenia minimalnego, które powinno przewidywać prawo krajowe. Oceny adekwatności płacy minimalnej są związane z rozwojem gospodarczym i inflacją.

W praktyce kluczową kwestią jest obecnie podwyżka dla pracowników sfery budżetowej. W tym roku ich pensje wzrosną o 7,8 proc., co oznacza realny spadek płac w budżetówce. Inflacja według prognoz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026 ma w tym roku wynieść 12 proc.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej