PKN ORLEN na drodze do koncernu multienergetycznego. Wykup Grupy ENERGA

PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy ENERGA. Planowana przez koncerny transakcja wpisuje się w strategię PKN ORLEN, zakładającą budowę silnego rodzimego multienergetycznego koncernu. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że Grupa ENERGA posiada ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30 proc. produkowanego przez Grupę ENERGA wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów. Spółka posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, o długości 188 tys. km.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami konsekwentnie realizujemy priorytetowy cel, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. Dywersyfikacja źródeł przychodów, wpisuje się zarówno w naszą strategię, jak i światowe trendy. Umożliwia uniezależnianie się od silnego wpływu czynników makroekonomicznych, zwiększając tym samym stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania całej Grupy. Ważnym elementem strategii Grupy ORLEN są inwestycje rozwojowe we wszystkich obszarach naszej działalności oraz akwizycje podmiotów, dzięki którym możemy uzyskać maksymalny efekt synergii. W te działania wpisuje się zarówno przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS, jak i decyzja dotycząca wezwania na akcje Grupy ENERGA. Już dziś nasz segment energetyczny odpowiada za blisko 15 proc. zysku operacyjnego EBITDA. Po przejęciu Grupy Energa udział ten zwiększy się do prawie 30 procent – powiedział Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN.

Przejęcie Grupy ENERGA  zwiększa się możliwości rozwojowe pracowników, dzięki zatrudnieniu w silnej, zdywersyfikowanej, międzynarodowej Grupie.

Grupa ENERGA, w której udziały wykupi inna spółka Skarbu Państwa, ma zachować pełną odrębność, co oznacza dalsze wpływy do regionalnego budżetu. Niezmienna pozostanie również polityka sponsoringowa Grupy ENERGA. Utrzymane zostanie wsparcie dla lokalnej społeczności. PKN ORLEN aktywnie już działa w tym zakresie na Pomorzu. Najlepszym przykładem jest zorganizowanie tegorocznej edycji VERVA Street Racing w Gdyni.

Rozwój Grupy ORLEN w kierunku koncernu multi-utility wpisuje się w trendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej.  W tym kierunku swoją działalność biznesową rozwijają już regionalni gracze – konkurenci Grupy ORLEN, jak MOL, OMV, Repsol, a także giganci, jak BP, Shell czy Total.

– Zarząd takiej spółki jak Orlen nie może patrzeć na jej przyszłość tylko w perspektywie swojej kadencji, nie może zajmować się administrowaniem spółka, musi umieć zarządzając jej przyszłością, to jest kwestia gospodarczej racji stanu naszego kraju, zarządy obu naszych spółek tak postrzegają swoje zobowiązania – powiedział Daniel Obajtek, podczas wspólnej czwartkowej konferencji prasowej z prezesem Energi SA, Grzegorzem Ksepko.

W ramach wezwania PKN ORLEN ustalił cenę akcji Grupy ENERGA na 7 zł. Ogłoszone wezwanie zawiera warunki zawieszające. PKN ORLEN zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów. Konieczne będzie też uzyskanie zgody organu antymonopolowego na koncentrację.

Koncern złożył już w KE roboczą wersję wniosku, inicjując proces uzgadniania jego finalnej wersji. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie planowane jest na dzień 9 kwietnia 2020. W przypadku niespełnienia się do tego czasu któregokolwiek z warunków wezwania, Koncern może podjąć decyzje o przedłużeniu okresu składania zapisów.

W czerwcu m.in. po spotkaniu ze związkowcami NSZZ „S” w Sali Akwen prezes Obajtek mówił nam, że ORLEN myśli o wykupie aktywów Lotosu, rozbudowie przemysłu petrochemicznego.

– Wykupiliśmy sto procent aktywów Unipetrolu (czeski Unipetrol jest w rękach PKN ORLEN od października ub.r. – dop. red.), czyli w pewnych obszarach współdziałamy z MOL, działającym na podobnych rynkach. Najważniejsze by koncentracja nastąpiła w kraju, tak jak miało to miejsce na Węgrzech. MOL ma ten proces już za sobą. Europa to już ma za sobą. My też musimy pójść tą drogą by mieć możliwość konkurowania – mówił wówczas w rozmowie z nami prezes PKN ORLEN.

ASG

fot. PKN Orlen Biuro prasowe

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej