Pierwszy dzień krajowego zjazdu „S”. Część robocza: relacja i zdjęcia

W czwartkowe popołudnie rozpoczęła się robocza część krajowego zjazdu „Solidarności”, która rozpoczęła się od sprawdzenia składów poszczególnych komisji.

Krajowa Komisja Wyborcza poinformowała, że łączna liczba mandatów delegatów to 285, a liczba uprawnionych do głosowania to 277, co oznacza, że jest osiem wakatów (żaden nie dotyczy Regionu Gdańskiego).

W zjeździe biorą udział również przedstawiciele Regionu Gdańskiego „Solidarności.

Zdecydowaną większością głosów przyjęte zostały uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony i Honorowy Członek NSZZ „Solidarność” (1 osoba była przeciw, 3 się wstrzymały od głosu).

Po tej decyzji głos zabrał przewodniczący Związku Piotr Duda, który w swojej wypowiedzi odnosił się m.in. do prac Komisji Krajowej, działań obecnego i poprzednich rządów, w tym okresu AWS, a także pandemii.

Kolejnym punktem było przedstawienie informacji z prac Krajowej Komisji Rewizyjnej, którą zaprezentowała przewodnicząca Anna Kaurzel oraz długa dyskusja nad zaprezentowanymi informacjami. Głos zabrał m.in. przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” Zbigniew Sikorski.

– Bardzo się cieszyłem, gdy u nas była przeprowadzana kontrola, ponieważ chciałem wiedzieć jakie uchybienia i błędy zostaną wskazane i co należy zrobić. Było to w 2019 roku (Zbigniew Sikorski został wybrany właśnie wtedy na przewodniczącego – przyp. red.) i od tego czasu wszystkie sprawy udało się naprowadzić na właściwy tor – powiedział Zbigniew Sikorski.

Dalej w programie znalazła się prezentacja kandydatów na członków Komisji Krajowej do wyborów uzupełniających. Na liście znalazło się pięć osób. To alfabetycznie:

  • Andrzej Gębala
  • Stanisław Hrustek
  • Andrzej Karol
  • Piotr Majchrzak
  • Daniel Pokuta

Po zamknięciu głosowania delegaci wskutek dyskusji podjęli decyzję o tym, aby zamknąć obrady i kontynuować je w piątkowy poranek.

(tm)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej