Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa planowana w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino z decyzją środowiskową

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane stopniowo – do 3,8 GW. Cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

Szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała PAP, że GDOŚ zakończył postępowanie i wydał decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej.

Jedną z głównych konkluzji, przeprowadzonej przez GDOŚ oceny, jest to, że realizacja i eksploatacja elektrowni – przy zachowaniu wskazanych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, a także przy spełnieniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – nie będzie wiązała się z wystąpieniem znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Generalna Dyrekcja wskazała ponadto, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe, w tym wody Morza Bałtyckiego.

Kolejną z konkluzji jest to, że eksploatacja elektrowni nie spowoduje ponadnormatywnych emisji gazów i pyłów do środowiska, ani nie będzie wiązała się z wprowadzaniem ponadnormatywnych dawek substancji promieniotwórczych do gleby i ziemi, wód oraz powietrza.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w decyzji zawarła też informację o postępowaniu ws. transgranicznego oddziaływania elektrowni na środowisko oraz o złożonych w toku postępowań uwagach i wnioskach.  

W grudniu 2021 r. należąca do Skarbu Państwa  spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wskazała nadmorską lokalizację Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo jako preferowaną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

13 maja 2022 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przedłożyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, liczący wraz z załącznikami ponad 19 tys. stron. Spółka złożyła też raport Espoo na potrzeby postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

W listopadzie 2022 r. rząd przyjął uchwałę o wyborze Westinghouse Electric Company na dostawcę technologii. 21 września 2023 r. Westinghouse i Bechtel zawiązały konsorcjum na potrzeby projektowania i budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej  o mocy elektrycznej do 3750 MW. Umowa na zaprojektowanie elektrowni zostanie podpisana w przyszłym tygodniu.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej