Pakt społeczny: spotkanie przewodniczącego RDS z przewodniczącym „S”

Rezygnacja przedstawicieli „Solidarności” z członkostwa w RDS, oskładkowanie umów zleceń oraz tzw. pakt społeczny, to główne tematy spotkania szefa „Solidarności” Piotra Dudy z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Spotkanie, które odbyło się warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej trwało blisko godzinę.
„Solidarność” przedstawiła możliwości powrotu swoich przedstawicieli do RDS

Omówiono najważniejsze bieżące kwestie z funkcjonowaniem Rady Dialogu Społecznego po rezygnacji z członkostwa w Radzie przedstawicieli „Solidarności”. Przewodniczący Związku wskazał, że zdaniem „Solidarności” drogą do rozwiązania tego problemu jest pilna nowelizacja art. 85 w tzw. Tarczy antykryzysowej. Premier Jarosław Gowin zadeklarował, że zrobi wszystko, aby przedstawiciele „Solidarności” jak najszybciej wrócili do RDS.

Rozmawiano również o planowanym przez rząd zamiarze pełnego oskładkowania umów zleceń, o które od lat zabiega NSZZ „Solidarność”. Ważnym wątkiem był również temat tzw. Paktu społecznego. Szef Związku, nie kwestionując konieczności dialogu w tej kwestii, odniósł się sceptycznie to takiego rozwiązania wskazując, że w Polsce są złe doświadczenia w tym zakresie. Uznał, że problemy należy rozwiązywać na bieżąco, a takim paktem społecznym jest właśnie Rada Dialogu Społecznego.

Premier pytał też o stanowisko „Solidarności” w sprawie ewentualnego lockdown-u polskiej gospodarki. Przewodniczący mając nadzieję, że do lockdownu nie dojdzie przypomniał, iż dla Związku najważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie obywateli, w tym bezpieczeństwo miejsc pracy. Dlatego „S” sprzeciwia się całościowemu zatrzymaniu gospodarki, a wprowadzanie ewentualnych ograniczeń powinno następować elastycznie, w zależności od rozwoju sytuacji tylko w poszczególnych segmentach gospodarki.

Korzystając z okazji Piotr Duda zwrócił się do wicepremiera z wnioskiem o interwencję w sprawie decyzji ministra zdrowia o podwyżkach dla personelu zajmującego się pacjentami z COVID-19. W decyzji tej pominięto m.in. salowe, sanitariuszy i sanitariuszki oraz pracowników GIS. “Solidarność” sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. Spotkanie odbyło się z inicjatywy premiera Jarosława Gowina i przebiegało w dobrej, rzeczowej atmosferze.

Marek Lewandowski, rzecznik przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej