Oświata protestuje

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania podjęła decyzję o zorganizowaniu pikiety ostrzegawczej pracowników oświaty przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie w dniu 1 lipca o godz. 12.00.

Od dwóch lat nie przygotowano projektu systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Zamiast tego, Ministerstwo Edukacji i Nauki w „Materiale do dyskusji w ramach prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli” przedstawiło propozycję bardzo niekorzystnych dla nauczycieli zmian w oświacie.

NASZA PROPOZYCJA NA ROK 2022:

Podstawowym warunkiem przystąpienia do negocjacji jest realizacja punktu VI Porozumienia z dnia 7 kwietnia 2019 r.

Jest nim uzależnienie wynagrodzeń nauczycieli  od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Proponujemy jako kwotę wyjściową wynagrodzenia zasadniczego  dla nauczyciela stażysty przyjąć  współczynnik 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.  Przedstawiamy  tabelę z wyliczeniami dla pozostałych stopni awansu zawodowego.

Stanowczo nie zgadzamy się na przedstawioną w „Materiale do dyskusji w ramach prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli” propozycji zwiększania pensum dydaktycznego nauczycieli.

W wielu szkołach  nie ma rezerw godzin ponadetatowych. Zwiększenie liczby godzin dydaktycznych spowodowałoby liczne zwolnienia. Obecnie zatrudnieni nauczyciele w znakomitej większości posiadają ponad 20-letni staż pracy i oczekują, że podobnie jak inne grupy zawodowe i społeczne skorzystają ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Niedopuszczalne jest narażanie tak wielu osób na zagrożenie utratą pracy. 

Oczekujemy również uregulowań prawnych, które spowodują uproszczenie wszelkich obowiązków , które nie są konieczne do  prawidłowego realizowania procesu nauczania i wychowywania.

Akcentujemy, że wiele prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły nie wymaga umiejętności pedagogicznych i mogą być wykonywane przez innych pracowników. 

Więcej informacji na stronie:

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

Ryszard Proksa
przewodniczący KSOiW

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej