Orły Wprost: Orzeł Lidera Regionu dla Krzysztofa Dośli

Podczas gali w Gdyni rozdano Orły Wprost. Wyróżnienie przyznawane jest liderom regionów, biznesu, samorządowcom i organizacjom pozarządowym, które mają wkład w rozwój regionów, budują siłę lokalnych ojczyzn.
W Kategorii Lider Regionu nagrodzony Orłem Wprost został przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla.

Krzysztof Dośla jest członkiem NSZZ „S” od 1980 r. W 2002 r. wybrany został na przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego. Funkcje tę pełni do dzisiaj. Jest członkiem Komisji Krajowej NSZZ „S” od 2002 r. Nasz związkowy lider był również członkiem Zespołu ds. Dialogu Społecznego Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, pracując na rzecz krzewienia idei dialogu społecznego w woj. pomorskim.

– Tak naprawdę to powinna być nagroda zespołowa, bo w „Solidarności” liderów jest wielu. 44 lata temu w zakładach Stoczni Gdańskiej, w Porcie Gdynia i większości zakładów pracy Pomorza zebrała się grupa marzycieli, którzy marzyli o tym, by Polska stała się suwerenna. Dzisiaj przed Związkiem stoją nieco inne zadania, ale wciąż bardzo istotne, mające na uwadze ludzi pracy – powiedział Krzysztof Dośla, odbierając Orła.
Uroczystą galę 19 maja br. otworzył Marcin Horała, sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej,  pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Orła w kategorii Bezpieczeństwo w Regionie otrzymał związkowiec i strażak aspirant sztab. Tomasz Richert, przewodniczący Międzyregionalnej Pomorskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, który realizuje zadania na stanowisku zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Gdyni Oksywiu.

Symbolem wyróżnienia jest godło Państwa Polskiego – wizerunek Orła Białego, które wisiało w siedzibie Prezydenta i Rządu II RP (od 1940 r.) przy 43 Eaton Place w Londynie (tzw. „Zamek”).

Nagrody Orły Wprost przyznawane są w uznaniu za działalność na polu przedsiębiorczości, działalności samorządowej i promocji regionów Polski. Nagradzani są m.in. wójtowie gmin, prezydenci miast oraz marszałkowie województw, którzy skutecznie wykorzystują środki europejskie, lokalni działacze społeczni i ambasadorowie regionu, czyli osobowości, postaci, które swoimi osiągnięciami wykraczają poza regionalne granice.

Gala Orłów Wprost (fot. Piotr Woźniakiewicz/Wprost)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej