Odszedł nadinspektor Aleksander Zając

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z głębokim żalem przyjął informację o śmierci

ś.p. nadinspektora Aleksandra Zająca

z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Aleksander Zając z Państwową Inspekcją Pracy związany był zawodowo od 1997 roku. Pracę rozpoczął w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie a następnie został zatrudniony w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku.

Miał wykształcenie prawnicze zdobyte na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Filia w Rzeszowie.

W roku 2001 ukończył aplikację inspektorską i rozpoczął pracę w terenie.

Jego naturalne predyspozycje spowodowały, iż znakomicie radził sobie w kontaktach zarówno z pracodawcami jak i z pracownikami. Świetne relacje nawiązywał także ze stroną społeczną w zakładach pracy.  

W 2015 r. awansował na koordynatora Sekcji Prewencji i Promocji, którą kierował  do przedwczesnej śmierci spowodowanej ciężką chorobą.

Odszedł w wieku zaledwie 51 lat.

Aleksander Zając przez wiele lat współpracował z NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego prowadząc szkolenia i poradnictwo w zakresie ochrony pracy. Wiele osób dzięki działaniom śp. Aleksandra Zająca uzyskało pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

Wyrazy współczucia dla Rodziny Zmarłego składa przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla oraz członkowie i pracownicy ZRG.

Msza Święta w intencji Zmarłego odbędzie się 4 czerwca 2024 r. w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Witomińskiej w Gdyni o godzinie 9.00, natomiast uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 10.30 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Spokojnej 6 w Gdyni (Mały Kack).

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej