Odmrożenie podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

21 lutego 2020 roku (z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 ) weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 czyli tzw. ustawa okołobudżetowa. Jej treść jest związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. odmrożenia podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który będzie w 2020 roku odnosił się do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Odpis ten wzrośnie z kwoty 1271,20 zł do 1550,25 zł.  

NSZZ „Solidarność” od lat postulował odmrożenie podkreślając jednocześnie , że wieloletnie zamrażanie podstawy odpisu miało niekorzystny wpływ na możliwości pomocowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. amy nadzieję, że w kolejnych latach nastąpi całkowite odmrożenie podstawy odpisu i pełna realizacja ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej