Odeszła działaczka stoczniowej „Solidarności” Alicja Kowalczyk

16 listopada 2020 r. zmarła Alicji Kowalczyk, oddany Stoczni Gdańskiej stoczniowiec, wieloletni członek NSZZ „S”, działaczka struktur podziemnych związku w czasie stanu wojennego, prezes Stowarzyszenia Solidarni z Kolebki.

– Z naszym związkiem pani Alicja była od samego początku. Była jedną z założycielek związkowych struktur w 1980 roku. Niezwykle oddana sprawie “Solidarności”. Potrafiła upomnieć się o sprawy robotnicze, gdy sporo to kosztowało. Była istnym wulkanem energii. Jej naprawdę zależało na stoczni i na “Solidarności” – wspomina Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ “S”.

Alicja Kowalczyk urodziła się w 1927 r. w Dęblinie. W latach 1964-1968 była studentką Politechniki Gdańskiej, Wydział Budowy Okrętów.

W latach 1952 – 1960 była kreślarzem na Politechnice Gdańskiej, w latach 1960 – 1968 pracowała w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych, a w latach 1968 – 1982 jako technolog w Dziale Modernizacji i Rozbudowy Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

W grudniu 1970 r. uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej, która spisała postulaty Komitetu Strajkowego i rozprowadzała je po wydziałach Stoczni.

W sierpniu 1980 r. uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej, członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” w SG i członek KZ NSZZ „S”. Do 13 grudnia 1981 na urlopie bezpłatnym oddelegowana do pracy w   Prezydium Komisji Zakładowej w Komisji Socjalno-Budżetowej KZ NSZZ „S”.

Od 13 do 16 grudnia 1981 r. uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej. Do 1989 r. członek Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej, w zespole redakcyjnym pisma „Rozwaga i Solidarność” (przepisywanie tekstów na maszynie i kolportaż pisma).

Prezes Stowarzyszenia Solidarni z Kolebki.

Od listopada 2018 roku Alicja Kowalczyk przebywała w Domu Opiekuńczo-Leczniczym „Opatrzności Bożej” w Pilaszkowie pod Warszawą.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2020).

Rozpracowywana do Sprawy Obiektowej krypt. „Jesień 70”, dotyczącej wydarzeń Grudnia 1970, jako członek zespołu redagującego postulaty, do Sprawy Obiektowej „Klan” dotyczącej ochrony operacyjnej działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku oraz krypt. „Gotowość” dotyczącej przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego, figuruje w wykazie osób, które tworzyły Komitet Strajkowy w Stoczni im. Lenina w Gdańsku w grudniu 1981.  

Zdjęcie: Paweł Glanert

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej