Od soboty 28 listopada br. noszenie maseczki w pracy jest obowiązkowe

Od soboty, 28 listopada br. do 27 grudnia br. wprowadzone zostały nowe obostrzenia dotyczące zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach. Maseczka w pracy są obowiązkowa. Obowiązek jest niezależny od zasad zachowania dystansu.

Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Niezależnie od wielkości pomieszczenia i tego czy  zapewniono odległości 1,5 m między stanowiskami pracy (tu rodzi się pytanie o stołówki zakładowe, ale zasady logiki wskazują, że pozostaje w nich dystans).

Zasady wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 25 ust. 1 pkt 2 c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

1.  Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego;

c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

 Nowe przepisy nie dotyczą pilotów w kabinie, osób kierujących środkami publicznego transportu i księży odprawiających msze oraz pracowników przedszkoli. 

W myśl dotychczasowych przepisów maseczka była obowiązkowa w przypadku obsługi klientów czy interesantów. Pozostałe osoby w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych nie musiały zasłaniać ust i nosa.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej