Nowy przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

17-19 maja br. odbyło się XXXI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Delegaci z Sekcji Regionalnych i Międzyregionalnych dokonali oceny działalności KSOiW w mijającej kadencji oraz wybrali nowe władze. Nowym przewodniczącym oświatowej Solidarności został dr Waldemar Jakubowski, wywodzący się ze środowiska lubelskiego.

Sekcja oświaty jest najliczniejsza w naszym Związku. Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami ustępującego przewodniczącego Ryszarda Proksy i Komisji Rewizyjnej. Kolejnym punktem był wybór nowego przewodniczącego. Do wyborów przystąpiło dwóch kandydatów Roman Laskowski i Waldemar Jakubowski.

W pierwszej turze głosowania wybrany został dr Waldemar Jakubowski, wiceprzewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „S”. Nowy przewodniczący w swojej prezentacji podkreślił konieczność poprawy komunikacji z członkami związku i szybką reakcję na problemy środowiska oświatowego oraz powołanie zespołów roboczych, w których – oprócz członków Rady KSOiW, uczestniczyć będą zainteresowani związkowcy.

W nowo wybranej Radzie Sekcji Krajowej będą z naszego Regionu: Bożena Brauer, przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji OiW NSZZ „S” z siedzibą w Gdańsku, Iwona Puchalska, przewodnicząca KM NSZZ „S” OiW w Gdańsku i Agnieszka Tanaś, zastępca przewodniczącej KM NSZZ „S” OiW w Gdyni.

Nowe otwarcie, deklaracja współpracy i konieczność udziału w pracach KSOiW NSZZ „S” wszystkich przewodniczących sekcji regionalnych lub osób przez nich wskazanych to kolejne punkty z jego programu. Delegaci pozytywnie odpowiedzieli na apel przewodniczącego Rady KSOiW. Wszyscy przewodniczący sekcji międzyregionalnych i regionalnych, którzy wzięli udział w wyborach, zostali członkami nowej Rady KSOiW. Wybory nadzorowała przedstawicielka Krajowej Komisji Wyborczej Ewa Zydorek sekretarz KK.

Delegaci wybrali Radę Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”.

Podjęte zostały uchwały i stanowiska kierowane do MEiN, m.in. w sprawie systemu wynagrodzeń i koniecznej regulacji pensji, w tym nadmiernemu „spłaszczaniu” płac, problemów edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.  

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej