Nowelizacja dotycząca służb mundurowych zamiast ujednolicać różnicuje

Projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych jest nie do zaakceptowania – stwierdzili zgodnie przedstawiciele NSZZ „Solidarność” wszystkich służb mundurowych, którzy spotkali się 11 marca z przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą. Chodzi o możliwość doliczenia „cywilnego stażu” do służby, który zdaniem związkowców „Solidarności” zamiast ujednolicać, de facto… tworzy czwarty system.

Wspólne stanowisko dotyczy projektu zmian do ustawy emerytalnej dla funkcjonariuszy w zakresie art. 15a.

Zgodnie z uzgodnieniami z listopada 2018 roku, zawartymi pomiędzy MSWiA i działającymi w tych służbach związkami zawodowymi, osoby te [funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej – dop. red.] miały mieć zaliczony tzw. „cywilny staż” do wysługi emerytalnej, uprawniającej do świadczeń. Niestety wprowadzone w nowelizacji rozwiązania są sprzeczne z przywołanymi uzgodnieniami – pisze w liście przewodnim do ministrów sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, finansów Tadeusza Kosińskiego i wiceministra MSWiA Macieja Wąsika, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

List Piotra Dudy to reakcja na nowelizację ustawy autorstwa Macieja Wąsika, sekretarza stanu w MSWiA regulującej system emerytalny funkcjonariuszy służb mundurowych. Sprawa choć dotyczy stosunkowo nielicznej grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, którzy swoją służbę rozpoczęli pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 1 października 2003 r. jednak chodzi tu o respektowanie ustaleń. Stanowisko w tej sprawie wystosowały działające w służbach mundurowych organizacje NSZZ „Solidarność”

Mundurowa „Solidarność” postuluje zrównanie statusu funkcjonariuszy  przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 roku z funkcjonariuszami przyjętymi przed tą datą. Oczekiwanie jest zresztą zgodne z wcześniejszymi uzgodnieniami jakie zostały zawarte pomiędzy działającymi w służbach związkami zawodowymi i ministrem MSWiA. Tymczasem zmiany zamiast ujednolicać, nadal różnicują.

Drugim ważnym tematem poruszanym przez przedstawicieli „Solidarności” służb mundurowych są trwające prace nad programem rozwoju służb mundurowych w kolejnych latach.

W spotkaniu NSZZ „Solidarność” w poszczególnych służbach reprezentowali: Straż Graniczną Tomasz Mickiewicz, Policję Mirosław Soboń i Arkadiusz Stefania, Służbę Więzienną Andrzej Kołodziejski, Państwową Straż Pożarną Bartłomiej Mickiewicz, oraz Służbę Celno-Skarbową Krzysztof Małaszewicz. Obecny był również przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ Solidarność Jerzy Wielgus, który dotychczas podejmował działania w tej sprawie, oraz zastępca przewodniczącego KK „S” ds. branż Bogdan Kubiak.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej