Nowe, wyższe limity dla emerytów i rencistów

GUS podał nowe dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. Jest ono wyższe niż ostatnio. To oznacza, że od 1 grudnia renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń.

Emeryci i renciści mogą dorabiać do swoich świadczeń. Muszą jednak kontrolować czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia. Limity są uzależnione od średniej płacy krajowej i zmieniają się co trzy miesiące.

Zmniejszenie bądź zawieszenie wypłacanego świadczenia zależy od przychodów z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, który jest podstawą wymiaru składek przy działalności gospodarczej.

Od 1 grudnia świadczeniobiorcy, którzy pobierają emerytury, ale nie osiągnęli wieku 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) oraz renciści, będą mogli dorobić bez żadnych konsekwencji do 3618,30 zł. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. ale nie wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 6719,70 zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie  620,37 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 527,35 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Jeżeli dodatkowe przychody przekroczą kwotę 6719,90 zł to świadczenie zostanie zawieszone.

Nieco inaczej wyglądają potrącenia przy rentach socjalnych. Tu już przekroczenie przychodu o 3618,30 zł spowoduje zawieszenie świadczenia. Kwota ta będzie obowiązywać do 28 lutego 2021 r.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z ZUS. Ograniczenia nie dotyczą również niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest  ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1200 zł. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty.

Krzysztof Cieszyński
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej