Nie ma stref bezpiecznych

Od 10 października br. w związku ze wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19.ograniczenia ze strefy żółtej zostały wprowadzone na terenie całego kraju. W czerwonej strefie, z najpoważniejszymi ograniczeniami, znajdują się 32 powiaty, w tym kartuski, kościerski, pucki, słupski oraz Sopot. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 października br. (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1758) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w miejscach ogólnodostępnych trzeba bezwzględnie zasłaniać nos i usta, chyba że ma się zaświadczenie od lekarza o przeciwskazaniach medycznych, które jednak nie zwalnia z obowiązku utrzymywania dystansu społecznego. Zaświadczenia należy okazać na żądanie policji, straży gminnej, straży ochrony kolei.

Wirus jest wyjątkowo zdradliwy i ekspansywny. Trudno ustalić cienką linię przy braku objawów. Wymagane jest przestrzeganie utrzymywania dystansu społecznego (minimum 1,5 m). Wirus najczęściej przenosi się w wyniku bliskiego kontaktu z chorym. Istotne jest również unikanie dużych zbiorowisk ludzkich oraz częste i poprawne mycie rąk. Nie można zapominać także o ograniczeniu dotykania ust i nosa brudnymi dłońmi.

W okresie jesienno-zimowym będziemy mieli do czynienia z nałożeniem się wielu innych czynników wpływających na stan zdrowia obywateli, w tym nałożenia się na siebie COVID-19 i sezonowego wzrostu zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. Skuteczna walka z koronawirusem polega na przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania, tzw. DDM: dystans, dezynfekcja, maseczka.

Zgodnie z wytycznymi resortu zdrowia obligatoryjne testowanie dotyczy: osób z objawami sugerującymi zakażenie wirusem COVID-19, osób przed rozpoczęciem turnusu leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej oraz przed przyjęciem do placówek opieki długoterminowej (hospicja, ZOL, DPS, itp.).

Testowanie pacjentów bezobjawowych: w sytuacji, jeśli jest to niezbędne w ramach dochodzenia epidemiologicznego i opracowywania ognisk zakażeń (np. w dużych zakładach pracy).

Wykorzystanie szybkich testów, w tym testów antygenowych, w SOR do diagnozy pacjentów z objawami.

Nie ma już obowiązku spełnienia kryterium czterech objawów do zlecenia testu w kierunku SARS-CoV-2 podczas teleporady. Lekarzowi POZ wolno skierować pacjenta do izolacji domowej lub do izolatorium, w sytuacji braku możliwości odbywania izolacji pacjenta w warunkach.

W środę 14 października br. Ministerstwo Zdrowia podało nowe dane epidemiologiczne. Są bardzo niepokojące. Testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 6526 osób, w woj. pomorskim u 344.  Resort poinformował o śmierci 116 pacjentów. Bilans zakażeń w Polsce wzrasta tym samym do 141 804, a ofiar śmiertelnych do 3 217. Z COVID-19 wyleczono już 83 847 osób. Na kwarantannie przebywa 249 349  Polaków. 467 respiratorów (wzrost o 46 respiratorów) jest zajętych a łóżek 6084 przez osoby zakażone SARS-CoV-2 co stanowi dobowy wzrost o 415 łóżek. 33 071 osób objętych zostało nadzorem epidemiologicznym.

Wytyczne dla branż tutaj…>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej