Negocjacje z rządem: na jakim etapie jesteśmy?

Ruszyły prace nad powołaniem roboczego zespołu do spraw wypracowania porozumienia pomiędzy rządem a NSZZ „Solidarność”. W środę na zaproszenie szefa Kancelarii Premiera Marka Kuchcińskiego odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne (zgodnie z ustaleniem zespół taki ma ukonstytuować się do końca listopada).

Grupą negocjacyjną z ramienia Związku pokieruje Henryk Nakonieczny, członek Prezydium KK, odpowiedzialny za dialog społeczny i działy merytoryczne KK. Na czele strony rządowej stanie minister Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z ustaleniami rozmowy będą toczyły się w ośmiu następujących obszarach:

  • Wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych w związku z wysoką dynamiką cen nośników energii i gazu
  • Zmian w systemie polityki energetycznej Polski
  • Wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze finansów publicznych w 2023 roku oraz zmian systemowych w kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej z uwzględnieniem oświaty
  • Odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Wyłączenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych z płacy minimalnej
  • Zmian systemowych w funkcjonowaniu oraz finansowaniu Domów Pomocy Społecznej
  • Ochrony pracowników podlegających szczególnej ochronie, w tym działaczy związkowych
  • Zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – emerytury stażowe oraz uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej