Nasze płace

3010 zł brutto – tyle od stycznia 2022 r. wynosi płaca minimalna. Jest ona o 210 zł wyższa niż w 2021 r. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła do 19,70 zł brutto. Nad naszymi placami, nie tylko minimalnymi, krąży widmo inflacji.

Jak poinformował GUS, na koniec listopada inflacja poszybowała do 7,8 proc. Prognozy grudniowe też nie są optymistyczne. Natomiast płaca minimalna wzrośnie w przyszłym roku o 7,5 proc., czyli poniżej poziomu inflacji. – Inflacja pozbawia nasze pieniądze realnej wartości. Jej skutki odczuwamy wszyscy, ale w niejednakowym stopniu. Dla gorzej zarabiających, w tym otrzymujących płacę minimalną, wzrost cen jest bardziej dotkliwy, gdyż ogranicza ich możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb. Im ktoś uboższy, tym większą część swoich dochodów przeznacza na żywność i rachunki – mówi dr Jan Czarzasty, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Podczas negocjacji płacy minimalnej na 2022 rok przedstawiciele organizacji związkowych alarmowali, że prognozowana wówczas inflacja na poziomie 3,3 proc. jest nierealna do osiągnięcia. Już wówczas ekonomiści wskazywali, że wzrost cen będzie wyższy. Dzisiaj, gdy inflacja jest ponad dwa razy większa od prognozowanej, mówi się o konieczności dwukrotnego podniesienia płacy minimalnej w przyszłym roku. Miałoby to nastąpić nie tylko w styczniu, ale także w lipcu.

– Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiliby się z pewnością pracodawcy, borykający się ze wzrostem kosztów będących przede wszystkim wynikiem szybujących cen energii. Oczywiście rząd mógłby to zrobić jednostronną decyzją, ale tego także bym się nie spodziewał – podkreśla dr Czarzasty

Należy natomiast oczekiwać dalszego wzrostu cen, który już w styczniu może przekroczyć 9 proc. Oprócz cen energii wpływ na inflację ma m.in. deficyt pracowników w wielu branżach, co wymusza na pracodawcach podnoszenie wynagrodzeń.

– To grozi dalszym nakręcaniem spirali inflacyjnej: będą rosły płace, to będą rosły koszty działalności gospodarczej, więc będą rosły ceny, wskutek czego będzie się nasilać presja na wzrost płac – mówi dr Czarzasty.

Jak zaznacza, wraz ze wzrostem inflacji siła nabywcza pracowników zarabiających na poziomie płacy minimalnej będzie spadała i będą mogli sobie pozwolić na mniej.

Za: www.solidarnosckatowice.pl

O tarczy antyinflacyjnej, mającej ochronić przez pół roku portfele mniej i średnio zarabiających obywateli poprzez zmiany wopodatkowaniu nośników energii i specjalny dodatek za 2022 rok, napiszemy w styczniowym Magazynie Solidarność.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej