Nasi 15-latkowie w edukacyjnej czołówce w 2018 r.

– Wyniki polskich 15-latków w międzynarodowym badaniu PISA 2018 są w pierwszej trójce najlepszych w Europie – poinformował z satysfakcją we wtorek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Matematyka, czytanie ze zrozumieniem oraz nauki przyrodnicze to są umiejętności kluczowe do osiągnięcia sukcesu w międzynarodowej rywalizacji. W tych segmentach polscy 15-latkowie w 2018 roku znaleźli się na podium państw OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). W PISA, jednym z najważniejszych badań edukacyjnych na świecie, po raz ostatni brali udział gimnazjaliści.

3 grudnia br. wyniki badań zaprezentowane zostały w ministerstwach edukacji 79 państw, w tym i w rodzimym MEN przy ul. Szucha w W-wie.

OECD od 2000 r. bada poziom światowego szkolnictwa, oceniając nie tyle stan wiedzy uczniów, co umiejętności posługiwania się nią w badaniu kompetencji 15-latków Programme for International Student Assesment (PISA).  Sprawdzane są kompetencje uczniów pod kątem zdolności do rozwiązywania problemów, analizowania, argumentowania i interpretowania, czyli w znaczącym aspekcie badanie tyczy umiejętności myślenia i przygotowania do życia. Oceniane jest np. na podstawie tekstu, fragmentu instrukcji obsługi AGD, treści artykułów prasowych, czytanie ze zrozumieniem treści.

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment) organizuje międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz przedstawicieli krajów członkowskich. To największe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co trzy lata.

W 2018 roku (badanie PISA wykonano przed rokiem!) zajęliśmy trzecie miejsce w Unii Europejskiej w matematyce oraz w naukach przyrodniczych, a czwarte w czytaniu.

Średni wynik polskich uczniów rozumienia czytanego tekstu to 512 punktów. To jeden z najwyższych wyników na świecie.  Lepsze wyniki w Europie mają uczniowie z Estonii – 523 punkty, Finlandii – 520 punktów i z Irlandii – 518 punktów. Średnia krajów OECD to 493 punkty. Najlepszy wynik na świecie uzyskały Chiny – 555 punktów (uczniowie z Pekinu, Szanghaju, Jiangsu i Guangdong) i Singapuru. Wynik polskich piętnastolatków był zbliżony do wyników uczniów z Korei Południowej, Szwecji, Nowej Zelandii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych.

W matematyce (rozumowanie matematyczne) polscy uczniowie zdobyli 516 punktów, o 27 punktów więcej niż średnia dla krajów OECD (w 2015 były 504 punkty).  Lepsze wyniki w Europie mają Estonia – 524 punkty i Holandia 519 punktów. Stanęliśmy na równi ze Szwajcarami. Najlepszy wynik na świecie Chiny 591 punktów.

Na świecie zajmujemy w matematyce wyśmienite 9 miejsce (wspólnie z kantonami helweckimi), bo oprócz Estonii i Holandii wyprzedają nas uczniowie z Chin, Singapuru,   Makao, Hongkongu, Japonii i Korei Południowej.

W naukach przyrodniczych Polscy uczniowie uzyskali średni wynik 511 punktów. Spośród państw unijnych wyprzedziły nas Estonia i Finlandia. Wynik ten był o 22 punkty wyższy od średniej dla OECD. Wynik młodych Polaków był zbliżony do wyników 15-latków z Hongkongu, Tajwanu, Nowej Zelandii, Słowenii i Wielkiej Brytanii. W roku 2015 było to o 10 punktów mniej.

W badaniu PISA wzięło udział ponad 600 tys. nastolatków z 79 państw i regionów świata. W Polsce – 6500 uczniów z 220 szkół. Uczniów i szkoły wylosowano w porozumieniu z międzynarodowym konsorcjum realizującym badanie.

W 2000 r. nasi uczniowie byli poniżej średniej OECD, wraz z uczniami z Rosji, Grecji i Izraela. W najnowszym raporcie Polska e wszystkich dziedzinach wypada dobrze. W porównaniu z poprzednim badaniem PISA 2015, mamy lepsze wyniki we wszystkich badanych obszarach: rozumienia czytanego tekstu (512), rozumowania matematycznego (516) i nauk przyrodniczych (511).

To zasługa nauczycieli i pedagogów oraz nowoczesnego zaplecza, stworzonego przez dwie dekady głównie wysiłkiem samorządów terytorialnych.

– Jeśli przyjrzeć się czołówce najlepszych wyników edukacyjnych w badaniu PISA, to widać, że Polska jest w czołówce najlepszych wyników na świecie. Jeszcze lepiej jest jeśli chodzi o samą Europę, wtedy wyniki polskich 15-latków znajdują się w pierwszej trójce najlepszych wyników w Europie – podkreślił minister Piontkowski.

I jeszcze jedno. Dzisiaj odpowiedzialny pracodawca sprawdza z jakiej uczelni jest dyplom ukończenia studiów i jaka jest wiedza kandydata.

System edukacji w Polsce zmieniał się w ostatnich latach. Po niedawnej reformie edukacji zarządzono likwidację gimnazjów (3-letnich) i powrót do 8-letniej szkoły podstawowej. Po jej skończeniu uczniowie mają do wyboru szkoły ponadpodstawowe m.in. licea (4-letnie), technika (5-letnie) i szkoły branżowe (3-letnie).  System 8+4 został wprowadzony w Polsce w 1965 roku. Przetrwał  do roku 1999, by powrócić w pełni w 2019 r.

Umiejętności zrozumienia tekstów, logicznego myślenia, z matematyki i wiedza z zakresu nauk przyrodniczych to są te umiejętności, które dzisiaj są kluczowe do rozwijania nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki, o której mówi chętnie premier Mateusz Morawiecki.

Artur S. Górski

Zdjęcie: Pixbay.com

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej