Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Pierwsze opublikowane dane.

Jest nas 38 179 800 – wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny uzyskanych na podstawie ostatniego spisu powszechnego.

48,5 proc. populacji to mężczyźni, a 51,5 proc. – kobiety. Liczba mieszkań to z kolei 15,2 miliona. W porównaniu do spisu z 2011 roku liczba ludności zmniejszyła się o blisko 1 procent, natomiast liczba mieszkań wzrosła o blisko 13 proc.

27 stycznia br., podczas konferencji inaugurującej III Kongres Demograficzny pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, ogłoszono wstępne wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań z 2021 roku.

Jak podaje GUS, w porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba ludności zmniejszyła się w 2021 roku o ok. 332 tys., to jest o 0,9 proc. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o  87,8 tys. (tj. 0,9 proc.), a mężczyzn – o 144,4 tys. (tj. 0,8 proc.). W okresie międzyspisowym (10 lat) nie uległy zasadniczej zmianie proporcje według płci.

Wstępne wyniki spisu wskazują, że w okresie 2011–2021 miały miejsce duże zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. W okresie międzyspisowym zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7 proc. w 2011 r. do 18,2 proc. w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym – z 64,4 proc. w 2011 r. do 60,0 proc. w 2021 r. Wyraźnie zwiększył się udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9 proc. do 21,8 proc., to jest o prawie 5 punktów procentowych, co oznacza, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już ponad co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

31 marca 2021 r. na terenie kraju usytuowanych było prawie 15,2 mln mieszkań, które zlokalizowane były w koło 6,8 mln budynków. W porównaniu z wynikami spisu z 2011 roku liczba mieszkań wzrosła o prawie 1,7 mln, to jest o 12,6 proc., a liczba budynków zwiększyła się o prawie 800 tys., to jest o 13,3 proc. Powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności według stanu na 31 marca 2021 r. wyniosła 1 121,3 mln mkw. i w ciągu dekady zwiększyła się o prawie 175 mln mkw. (tj. o 18,5% proc.).

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 został przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Spisać się można było przez Internet, poprzez wywiad telefoniczny lub – w ograniczonym zakresie z powodu pandemii – wywiad bezpośredni realizowany przez rachmistrzów spisowych.

W styczniu 2022 r. opublikowano dane na temat liczby ludności według płci i wieku (grupy ekonomiczne), liczby budynków, liczby mieszkań oraz ich powierzchni użytkowej. Upubliczniono również dane na temat organizacji i metodologii przeprowadzenia spisu. Następne dane będą opublikowane w kwietniu, a koniec szczegółowej publikacji przewidziany jest na marzec 2024 roku.

(mk)

Zdjęcie: San Fermin Pampalona/pexels.com

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej