Najmłodsi uzdolnieni powinni ćwiczyć pod okiem mistrzów

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku zaapelowała do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (za pośrednictwem KSOiW NSZZ „S”) z apelem o otwarcie klas i –III szkół artystycznych realizujących zajęcia specjalistyczne w systemie popołudniowym.

W związku z podjęciem przez rząd decyzji o powrocie do nauczania stacjonarnego uczniów klas I – III szkół podstawowych, Centrum Edukacji Artystycznej poinformowało, że 18 stycznia 2021 r. do nauczania stacjonarnego wracają także uczniowie ogólnokształcących szkół artystycznych, które prowadzą zajęcia w klasach odpowiadających klasom I – III szkoły podstawowej. W odniesieniu do pozostałych typów szkół artystycznych (w tym kształcących w trybie popołudniowym) zostały utrzymane zasady ich funkcjonowania, czyli realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Umożliwienie realizacji zajęć stacjonarnie, powinno przede wszystkim uwzględniać potrzeby uczniów klas najmłodszych oraz klas programowo najwyższych.(w tym kształcących w trybie popołudniowym)

Członkowie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 19 stycznia 2021 r. zapoznali się też z problemami organizacji związkowych , w tym badań przesiewowych oraz szczepień pracowników oświaty. W stanowisku Sekcji Gdańskiej z 12 stycznia br. zwracano uwagę na znaczenie wpisu o ich dobrowolności. Podejmowano temat tzw. spłaszczania wynagrodzeń wśród pracowników administracji szkolnej. Zaapelowano o podjęcie działań na rzecz zapewnienia wynagrodzenia za: konsultacje w szkołach i za edukację w systemie on-line jako pracy w warunkach trudnych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej