Na ZRG NSZZ „S” o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Merytoryczna i rzetelna informacja jest bardzo potrzebna, gdy decydujemy o naszych pieniądzach. Szczególnie, jeśli ma to zapewnić nam w miarę bezpieczną przyszłość oraz finansowe wsparcie przyszłej emerytury.

Podczas wrześniowego posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” o zaletach Pracowniczych Planów Kapitałowych przekonywał związkowych liderów Krzysztof Słomiński, ekspert regionalny PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) jest to powszechny system oszczędzania, dedykowany do pracowników, realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem polskim.

Pracownicze Planach Kapitałowych, czyli programie dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczonym dla 11,5 mln osób zatrudnionych. PPK obejmą wszystkich pracujących Polaków, niezależnie od formy zatrudnienia, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne. Posłużą budowie rodzimego kapitału. To też pomysł na część emerytury w przyszłości, tworzony solidarnie przez państwo, pracowników i pracodawców.  Minimalna stawka pracodawcy to 1,5 proc. wynagrodzenia brutto. Pracownicy mają odkładać 2 proc. od pensji brutto, ale najmniej zarabiający 0,5 proc. Będzie państwowa składka powitalna (250 zł) i bonus na koniec roku (240 zł).

Nie wiesz, jak oszczędzać w PPK? Zbyt pochopnie zrezygnowałeś i chcesz wrócić do oszczędzania? Jak zostać uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych – na te pytania starał się dać odpowiedź Krzysztof Słomiński.

Jeśli ukończyłeś 18 lat i masz mniej niż 55 lat, nie musisz nic robić – pracodawca zapisuje ciebie do programu automatycznie, po 90 dniach zatrudnienia. Jeśli masz co najmniej 55 lat, ale nie ukończyłeś 70 lat, uczestnikiem programu zostaniesz po złożeniu pracodawcy pisemnego wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Z planu można się wycofać i wybrać pieniądze, ale uwaga – traci się bonusy, w tym składkę powitalną i inne formy wsparcia państwa (do 30 proc. środków). Do oszczędzania w PPK można wrócić w każdej chwili. Jeśli masz mniej niż 55 lat, wystarczy, że złożysz pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

– Trzeba edukować nie nas związkowców, ale pracodawców, w tym członków zarządów Spółek Skarbu Państwa – komentował Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący związku w Stoczni Gdańskiej (dziś Baltic Operator). 

Osoby w wieku 55-70 lat składają wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Wzory wniosków są uniwersalne. Zasady przystąpienia do PPK są u każdego pracodawcy takie same. Po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w twoim imieniu, otrzymasz od instytucji finansowej pakiet powitalny, zawierający dane do logowania się na rachunek PPK.

Co ciekawe, szczególnie w czasie pandemii i przy wzroście inflacji do 5,4 proc. wszystkie fundusze PPK skończyły rok 2020 na plusie. Mimo strat spowodowanych pandemią, wyniki inwestycyjne są dobre od 7,54% dla funduszy 2025 do 12,47% dla funduszy 2060 (nie licząc bonusu na start od państwa). średnia to ok. 9 proc. na plusie.  Suma wpłat do PPK na koniec 2020 r. to 2,5 miliarda złotych, wartość aktywów zgromadzonych w PPK to 2,75 miliarda. Fundusze PPK zarobiły łącznie 230 milionów złotych.

Co oznacza to dla uczestnika PPK? Jeśli np. przynależy on do funduszu zdefiniowanej daty 2025 (w 2025 roku osiągnie 60. rok życia, ten jest w PPK jednakowy dla kobiet i dla mężczyzn) i zarabia średnią krajową 5300 zł brutto, po roku oszczędzania i wpłaceniu do PPK 1378 zł, zgromadził na rachunku PPK 3061 zł. Stopa zwrotu to 122 proc. przy założeniu, że zarówno pracownik jak i pracodawca zasilają konto wpłatami podstawowymi, tj. odpowiednio 2 proc. i 1,5 proc. Dla wynagrodzenia minimalnego w roku 2021 w wysokości 2 800 zł brutto miesięcznie, wpłacając na PPK zaledwie 56 zł w każdym miesiącu pracy, osoba zatrudniona posiada na swoim koncie 1 666 zł. Dobrze jest zdawać sobie sprawę, że odkładając pieniądze samodzielnie, czyli bez PPK, kwota ta byłaby o wiele niższa i wynosiłaby 672 zł.

Średnio do każdej wpłacanej złotówki pracownik otrzymuje drugą w formie dopłat od państwa i pracodawcy.

Nie ma nic za darmo i średnia wysokość wynagrodzenia za zarządzanie waha się od 0,24 proc. dla funduszy 2020 do wysokości 0,41 proc. dla 2060. Średni koszt wynagrodzenia za zarządzanie funduszami PPK wyniósł 0,35 proc. Koszt ten jest ograniczony ustawą do 0,5 proc. za zarządzanie.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do korzystania z portalu www.mojeppk.pl

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej