MRiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymuje się na poziomie 5,5 proc.

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wg. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wyniosła w lutym 5,5 proc. i nie zmieniła się względem stycznia br. – poinformowała 6 marca br. minister rodziny Marlena Maląg. W porównaniu do tego samego okresu 2022 r. nastąpił spadek stopy bezrobocia o 0,4 punktu procentowego.

Przypomnijmy, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w styczniu 2023 r. wzrosła do 5,5 proc. z 5,2 proc. w grudniu 2022 r. wynikało z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Rok temu (styczeń 2022) wskaźnik ten wynosił 5,9 proc.

Według szacunków MRiPS w lutym br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 866,1 tys. osób bezrobotnych, o 55,7 tys. mniej niż w końcu lutego 2022 r. W styczniu br. zarejestrowanych bezrobotnych było 857,6 tys.  

Największe bezrobocie odnotowano w makroregionie wschodnim, gdzie zarejestrowanych bezrobotnych było 169,5 tys. osób a stopa bezrobocia wyniosła 8,6 proc. I tak np. w regionie podkarpackim – 72,3 tys. osób, a stopa bezrobocia wyniosła tam 9,2 proc.; w regionie warmińsko-mazurskim 44 tys. osób (9,3 proc.).   

Dwucyfrową stopę bezrobocia odnotowano w podregionach: radomskim – 13,4 proc., przemyskim – 13 proc, szczeciniecko-pyrzyckim i włocławskim – po 12,7 proc., ełckim – 12 proc., chełmsko-zamojskim – 11,4, krośnieńskim – 11,1 proc., inowrocławskim – 10,9 proc., grudziądzkim – 10,6 proc., ciechanowskim – 10, 3 proc., bialskim – 10,2 proc. i elbląskim – 10 proc.

Najniższa stopa bezrobocia w kraju była w mieście Poznaniu i wyniosła 1 proc.  

Wskaźnik BAEL, czyli Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, które stosuje Eurostat, porównując stopę bezrobocia w państwach Unii Europejskiej mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lat pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy, w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według BAEL bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w UE, zaraz za Czechami. Stopa bezrobocia liczona według BAEL w IV kwartale 2022 r. wyniosła w Polsce 2,9 proc., identycznie jak III kwartale ub.r. 

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej