Manifestacja w Luksemburgu: NSZZ „Solidarność” zamyka TSUE!

Postanowienie zabezpieczające. Działając z upoważnienia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, która jako najwyższą władzą wykonawczą Związku podjęła decyzję o skierowaniu do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” wniosku o ocenę legalności działań Trybunału Niesprawiedliwość UE, postanawiam, jako przewodniczący związku: Wydać w trybie zabezpieczenia do czasu rozstrzygnięcia przez Krajowy Zjazd Delegatów wniosku decyzję o natychmiastowym zawieszeniu funkcjonowania TSUE!

– to fragment pisma, które odczytał wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Tadeusz Majchrowicz, podczas manifestacji w Luksemburgu.

W piątek, 22 października, tysiące związkowców z NSZZ „Solidarność” protestowało przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z decyzją wydaną przez unijny sąd w sprawie zamknięcia kopalni w Turowie. Związkowcy stanowczo sprzeciwiają się postanowieniu TSUE, które stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i doprowadzi do likwidacji tysięcy miejsc pracy.

Wbrew temu, co podają wspierające totalną opozycję media, nie jest to wyłącznie manifestacja górniczej „Solidarności”. Do Luksemburga pojechali związkowcy z całej Polski, także z Regionu Gdańskiego.

Przypomnijmy, że zamknięcie kopalni w Turowie wiąże się z zamknięciem pobliskiej elektrowni, która dostarcza 7 proc. energii elektrycznej w Polsce, utratą miejsc pracy 2000 pracowników w kopalni, 1000 pracowników w elektrowni oraz 70 tys. z firm powiązanych z kopalnią i elektrownią, utratą energii dostarczanej do sieci ciepłowniczej dla mieszkańców Turowa.

Manifestujących przykro zaskoczyły środki ochronne zastosowane przez władze Luksemburga. Na polskich robotników czekały zasieki z drutu kolczastego, wozy opancerzone, tysiące policjantów.

Odgrodzono się od nas drutem kolczastym jak od bydła, gdzie europejskie lewactwo mówiące, że ploty należy likwidować?

powiedział jeszcze przed rozpoczęciem demonstracji Piotr Duda.

Fot. Justyna Sumczyńska

Manifestacja „Solidarności” rozpoczęła się o godzinie 10. Jako pierwszy zabrał głos Jarosław Grzesik, szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki „S”, który podziękował między innymi uczestnikom za przybycie tak licznie na manifestację.

Jest nas 2 tys., bo na więcej się europejscy urzędnicy nie zgodzili. Ta instytucja podjęła haniebna decyzja o zamknięciu kopalni Turów bez żadnego powodu. Hanba!

Następnym mówcą był Wojciech Ilnicki, przewodniczący KM KWB „Turów”, który powiedział, że TSUE zachowuje się jak dyktatura w Korei Północnej.

Nie zgadzamy się na to. Dziś przyszliśmy pokazać, że Turów jest był i będzie. Jesteśmy dziś pokojowi, ale jak będzie trzeba to zablokujemy cała Unię Europejską. My dziś trybunał zamkniemy jednoosobowo – postanowieniem Piotra Dudy

zaznaczył lider „Solidarności” kopalni „Turów”.

O tym, że jest to manifestacja całej „Solidarności”, w swoim przemówieniu powiedział szef „S”, Piotr Duda.

Jesteśmy tu jako reprezentacja całego kraju. W całej Polsce wspierają nas pracownicy. Mamy prawo we własnym kraju pracować i pilnować miejsc naszej pracy!  Dajemy wam czas do namysłu, jeśli nie, to podpalimy Europę. Ale podpalimy ja w naszych sercach! Delegacja NSZZ „Solidarność” nie została wpuszczona do Trybunału Sprawiedliwości UE. Niestety, biurokraci unijni nie wpuścili delegacji NSZZ „Solidarność” do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Około godziny 11 manifestacja „Solidarności” ruszyła w stronę ambasady ambasadę Czech w Luksemburgu.

Małgorzata Kuźma

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej