Koronawirus: Mierzenie temperatury pracownikom

Czy pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury ciała osób wchodzących na teren zakładu pracy, pod rygorem odmowy wpuszczenia? Okazuje się, że tak. Pracodawca, zgodnie z art. 207 ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a źródłem zagrożenia może być każda osoba. Kontrola może zatem dotyczyć wszystkich, tj. pracowników własnych, tymczasowych, podwykonawców, kontrahentów oraz gości.

Należy jednocześnie pamiętać, że kontrola powinna wynikać z aktu prawa wewnętrznego (np. zarządzenia), które powinno być podane do wiadomości.

Sama tylko kontrola, bez utrwalania danych, nie jest jeszcze przetwarzaniem danych na podstawie RODO. W ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przepisy o ochronie danych osobowych nie sprzeciwiają się przetwarzaniu danych pracowników i gości w zakresie np. mierzenia temperatury czy wdrażania kwestionariusza z objawami chorobowymi.

Zebraliśmy w jednym miejscu ważne informacje związane z obecnie panującą sytuacją. Aby przejść do odpowiedzi eksperta wystarczy kliknąć w link znajdujący się przy każdym pytaniu.

Czy dopuszczalne jest pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy po upływie jego kadencji w czasie ogłoszenia stanu epidemii? 
ODPOWIEDŹ EKSPERTA – KLIKNIJ

Kiedy pracodawca może liczyć na świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy? 
ODPOWIEDŹ EKSPERTA – KLIKNIJ

Czy w przypadku aktualnej sytuacji należy mi się wynagrodzenie? Czy zachodzi jakaś zmiana w stosunku do art. 81 kodeksu pracy?
ODPOWIEDŹ EKSPERTA – KLIKNIJ

Czy w obecnej sytuacji pracodawca może nie dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy? 
ODPOWIEDŹ EKSPERTA – KLIKNIJ

Czy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy w związku zagrożeniem zarażenia koronawirusem? 
ODPOWIEDŹ EKSPERTA – KLIKNIJ

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej