Koronawirus: Co z badaniami profilaktycznymi?

Czy w obecnej sytuacji pracodawca może nie dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy? Na to pytanie odpowiada ekspert.

Z przepisów zmieniających ustawę antykryzysową wynika, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrodzenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków dotyczących kierowania pracowników na badania profilaktyczne (przewidziane między innymi w art. między innymi określonych w art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

Z tym że po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1 i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Tomasz Oleksiewicz, radca prawny
fot. Pixabay

Może zainteresować cię również: Czy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy w związku zagrożeniem zarażenia koronawirusem?

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej